Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Anevrizmayı Taklit Eden Servikal Tüberküloz Lenfadenit Olgusu
 

Anevrizmayı Taklit Eden Servikal Tüberküloz Lenfadenit Olgusu

Eryılmaz A., Başal Y., Toka A.

Tüberküloz önemli bir sağlık sorunudur. Tüm tüberküloz olgularının %25-30'unda ekstrapulmoner tutulum mevcuttur. En sık görülen ekstrapulmoner tutulum servikal tüberküloz lenfadenittir (STL) ve olguların % 35-39' unu oluşturur. Genç erişkinlik ve ileri yaşta görülür. Bu yazıda travma sonrası boyunda şişlik şikayeti olan, anevrizma ön tanısı ile kliniğimize sevk edilen ileri yaş SLT olgusu literatür eşliğinde tartışılmıştır. 75 yaşındaki kadın hasta 1 ay önce düşme sonrası boyun sağ tarafında oluşan şişlik nedeni ile polikliniğimize başvurdu. Şişlik giderek büyümüş, ağrısı ve ateşi olmamıştı. İştahsızlık ve kilo kaybı mevcuttu. Dış merkezde anevrizma ön tanısı ile anjiografi yapılmış fakat patoloji saptanmamıştı. Hastanın son 1 haftadır mevcut şişlikte ağrı ve akıntı olmaya başlaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacı ile kliniğimize sevkedilmişti. Hastanın özgeçmişinde sağ düşük ayak, 1989 yılında geçirilmiş kalp kapak repklasmanı ameliyatı ve 2010 yılında geçirilen 3 vertebra cerrahisi mevcuttu. Kumadin ve digoksin kullanıyordu. Fizik muayenede sağ supraklavikular yerleşimli, sert kıvamlı, fikse, hiperemik ve cilde fistülize yaklaşık 4x4 cm lik kitle lezyonu dışında patolojik KBB bulgusu yoktu. Laboratuar bulgularında anemi, sedimentasyon hızında yükselme ve CRP de hafif artış vardı. Boyun USG ve BT '' sağ level 4'te cilt alti yerlesimli, düzensiz konturlu 45x26 mm boyutlara ulaşan lenf nodu ile uyumlu görünüme sahip kitle lezyonu mevcuttur. Ön tanı: tbc lenfadenit, malign lenfadenomegali ''olarak raporlandı. Yara yeri sürüntüsünde koagülaz negatif stafilokok üremesi oldu. ARB negatifti. PCR da mikobakteri pozitif geldi. Malignite şüphesi ile LAA da biyopsi alınan hastanın spesmeninin patolojik incelemesi ''süpüratif granülom, inflamasyon ve ciltaltı nekroz ''olarak raporlandı. Spesmenin mikrobiyolojik incelemesinde mikobakteri kültüründe üreme olması üzerine hasta medikal tedavisinin düzenlenmesi amacı ile enfeksiyon hastalıkları bölümüne devredildi. Hastanın anamnezindeki travma öyküsü olgunun tanısında gecikmeye sebep olmuştur. Bu olgu yaşlı ve kumadin kullanan hastalarda, travma sonrası oluşan kitlelerin ayırıcı tanısında tüberküloz lenfadenitinde akılda tutulması gerektiğini göstermesi açısında önemlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-007

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale