Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Sert Damak Ve Nazal Kaviteyi Tutan Mukormikozis: Olgu Sunumu
 

Sert Damak Ve Nazal Kaviteyi Tutan Mukormikozis: Olgu Sunumu

Ataoğlu Ö., Ezerarslan H., Beriat G. K., Başaran M. M., Hoşgün D., Ataç K. G.

AMAÇ: Zygomycetes sınıfının Mucorales takımında yer alan mantarların enfeksiyonuna mukormikoz adı verilir. Ender görülen fırsatçı bir fungal enfeksiyon olup, yüksek mortalite oranına sahiptir. Özellikle hematolojik ve solid organ malignitesi, immunsupresyon ve uzamış nötropeni durumlarında görülebilir. Tedavisi primer hastalığın tedavisi, cerrahi eksizyon ve yüksek doz sistemik lipozomal amfoterisin B'dir. Olgu sunumumuzda, ender görülen bu hastalık karşısında uyguladığımız rutin tedavinin yanında topikal amfoterisin ile günlük pansumanların hasta prognozuna etkisi hakkında deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık. OLGU ÖZELLİKLERİ: Küçük hücreli akciğer karsinomu nedeniyle radyoterapi almış ve 3. kür kemoterapi sonrasında nötropenik ateş gelişmiş (WBC:1100) ve sol yüz yarısı ve göze vuran ağrı şikayeti ile polikliniğimize başvuran, sol nazal kavite ve sert damak sol yarısında nekroz tespit edilen ve nazal kaviteden alınan biyopsi sonucunda mukormikosiz tanısı konulmuş olan 55 yaşında erkek hasta sunulmuştur. TEDAVİ ve PROGNOZ: Olgumuzda cerrahi debridmanın yanı sıra yüksek doz lipozomal amfoterisin B intravenoz ve amfoterisin B lokal pansumanlarda ve kullanılmıştır. Hastaya ek olarak posakonazol tedavisi başlanmıştır. Ağız bakımı ve günlük pansumanları yapılmıştır. Hasta, postoperatif üçüncü hafta medikal tedavisine devam edilerek ve gün aşırı pansumanı yapılmak üzere önerilerle taburcu edildi. YORUM: Primer hastalığın tedavisi ile birlikte mukormikozis erken tanısı, lezyonun eksizyonu, hastanın yakın takibi, amfoterisin B’nin gerek sistemik gerekse lokal olarak kullanımının hastamızda lezyonun progresyonunu yavaşlattığını düşünmekteyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-017

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale