Periorbital Dermoid Kist

Damar M., Bişkin S., Dinç E. A., Eliçora Ş. S., Kumrul Ç. Y.

AMAÇ: Bu yazının amacı dermoid kistin özelliklerini, tedavisi ve sonucunu kliniğimizde periorbital dermoid kist tanısıyla tedavi edilen bir olgu üzerinden anlatmaktır. OLGU: Bu makalede sağ göz superomedialinde yerleşik ve giderek büyüyen bir kitle olarak belirti veren ve dermoid kist tanısı alan bir çocuk vaka tanımlanmıştır. Yapılan ultrasonografik çalışma hastada 19x18 mm boyutlarında düzgün konturlu kistik bir kitleyi göstermiştir. Bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde sağ medial kantal bölgedeki kitlenin nazal kemikte destrüksiyon yaptığı ve etmoid sinüse giren kistik bir kitle olduğu görüldü. Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi KBB bölümünde dermoid kist tamamen eksize edildi. Tedavi ve Prognoz: Üst göz kapağı medialine cilt kıvrımlarına uygun insizyon yapıldı. Künt diseksiyon yapılarak lezyonun altına inildi. Lezyonun kemik mesafeye ulaşıp kemikte destrüksiyon yaparak etimoid sinüse girdiği görüldü. Etmoid sinüse giren lezyon tamamen çıkartıldı. Ameliyat sonrası süreç olaysız idi, komplikasyon ve inflamasyon bulguları yok idi, 2 hafta sonrasında yeterli fonksiyonel ve estetik sonuç alındı. YORUM: Dermoid kistlerinin cerrahi tedavisi öncesinde lezyonun yerleşim yerini, büyüklüğünü ve çevre periorbital yapılara olası uzanımlarını kesin olarak belirlemek için ayrıntılı tanısal çalışma yapılmalıdır. Kozmetik endikasyonlar dışında ilerleyici olan ve çevre dokularda bası ve destrüksüyona yol açabilecek olan bu kistlerin tedavisinde en kısa sürede cerrahi yaklaşım düşünülmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-020

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale