Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Yenidoğanda Solunum Sıkıntısına Yol Açan Dil Kökü Kitlesi: Olgu Sunumu
 

Yenidoğanda Solunum Sıkıntısına Yol Açan Dil Kökü Kitlesi: Olgu Sunumu

Ketenci İ., Ünlü Y., Kontaş O., Öztürk A. M., Kökoğlu K., Şahin İ. M., Kara İ.

OLGU: 5 günlük yenidoğan, doğar doğmaz entübe edilme ve ekstübe edilememe hikayesi ve üst solunum yolu patolojisi şüphesiyle Kulak Burun Boğaz bölümüne konsülte edildi. Hastanın mekanik ventilatör ihtiyacı yoktu, ama ekstübe edildiğinde stridoru, siyanozu, suprasternal ve supraklavikuler çekilmeleri olmaktaydı. Fizik muayenede nazal ve oral patoloji saptanmadı. Sedasyon altında yapılan direkt laringoskopide dil kökünde hava pasajını tıkayan kitle görüldü. Diğer laringeal yapılar doğaldı, vokal kordlar hareketliydi. Dil kökü laringoskop yardımıyla kaldırıldığında hasta rahatlıkla soluyabiliyor, laringoskop gevşetildiğinde stridoru ve çekilmeleri oluyordu. Mevcut durumu dil kökü kitlesine bağlanan hasta tekrar entübe edilerek ileri tetkik yapıldı. Olası tiroglossal kist ve lingual tiroid bezi açısından araştırıldı. MRI görüntülemede dil kökünde, dil kökü dokusundan farklı dansitede bir anatomik oluşum gözlenmedi. Tiroid + Boyun USG’de sağ tiroid lobu mevcuttu, sol lob görülmedi. TFT’de hipotiroidi saptandı. Tiroid sintigrafisinde dil kökünde radyoaktif iyot tutulumu görülmedi, tiroid sağ lobunda tutulum vardı. Geçici trakeotomi ve dil kökü kitlesinin eksizyonel biyopsisi planlandı. TEDAVİ VE PROGNOZ: Hastaya trakeotomi açıldıktan sonra aynı seansta dil kökünden 3-4 cm’lik kitle eksize edildi. Operasyon sonrası hasta 3. gününde dekanülize edildi. Hastada postoperatif komplikasyon gelişmedi, ek müdahaleye gerek duyulmadı. Kitlenin patolojisi dil kökünde ektopik tükrük bezi dokusu olarak yorumlandı. YORUM: Yenidoğanda üst solunum yolunu tıkayan patolojiler arasında dil kökü kitleleri de akla gelmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-021

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale