Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Geç Farkedilmiş Yanakta Yabancı Cisim
 

Geç Farkedilmiş Yanakta Yabancı Cisim

Bilal N., Bilal B., Dağoğlu B., Tekke S. N.

AMAÇ: Yabancı cisimler özellikle çocukluk çağında sık görülen KBB acillerindendir. Zamanında tanınmaları ve tedavi edilmeleri durumunda ciddi komplikasyondan kaçınılır. Yabancı cisimler travma sonucu yumuşak dokuda laserasyon ve yara açarak yerleşirler. Yara içinde görülen yabancı cisimler düşünüldüğünün aksine minör komplikasyon ile seyredebilirler. Fakat girdiği yer farkedilmemiş yabancı cisimler günler aylar hatta yıllar sonra ciddi komplikasyonlarla karşımıza çıkar. Olgu sunumuzda; farkedilmemiş yanakta bir yabancı cisim sonrasında enfeksiyon gelişebileceğini aynı zamanda tahta şeklindeki yabancı cisimlerin görüntüleme yöntemleri ile lokalizasyonunun saptanmasının zorluğu vurgulandı. OLGU: 5 yaşında erkek hasta 10 gün önce yüksekten düşme sonrası yanakta farkedilmeyen yabancı cisim şikayetleri ile başvurdu. Poliklinikte hasta muayenesi esnasında yanakta palpasyon ile hassasiyet ve sertlik izlendi. Yapılan ultrasonografide 2,5 cm ebadında horizontal uzanım gösteren yanakta dudak kommisür 1 cm lateralden başlayıp parotis ön sınırına uzanan hiperekojen alan izlendi. Boyunda ve bu alanda yaygın lenfadenopatiler saptandı. 3 boyutlu CT ile 2 yabancı cisim olduğu kararlaştırıldı. Posteriorda yabancı cisim ultrasonografide 2 adet olarak izlendi. Tedavi ve prognoz: Yabancı cisim nedeni ile acil operasyon planlandı. Operasyonda anteriorda yabancı cisimin girdiği skar alanından insiyon yapıldı. Yaklaşık 4 cm ve 1 cm ebedında 2 adet tahta parçası çıkarıldı. 3. Yabancı cisim (tahta parçası) posteriorda insizyon yapılarak bulundu. Hastaya antibiyoterapi başlandı.. Postoperatif 1. Günde yapılan ultrasonografide yabancı cisim izlenmedi. SONUÇ: Çocuklarda oral kavite, orafarinks veya yüz bölgesinde tesbit edilen şişlik, morarma gibi durumlarda, doku içine penetre olmuş yabancı cisim olabileceği akılda tutulmalıdır. Tahta benzeri yabancı cisimlerin injurisine bağlı olan durumlardan tedavinin ertelenmemesi için ultrasonografi yapılmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-022

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale