Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Temporomandibular Eklemin Dış Kulak Yoluna Herniasyonu; Nadir Görülen Bir Patoloji Üzerine 2 Olgu Sunumu
 

Temporomandibular Eklemin Dış Kulak Yoluna Herniasyonu; Nadir Görülen Bir Patoloji Üzerine 2 Olgu Sunumu

Turan E., Günaydın R.Ö., Bajin M.D., Kayahan B., Cabbarzade C.

AMAÇ: Temporomandibular eklemin (TME) dış kulak yoluna (DKY) spontan herniasyonu oldukça nadir görülmektedir. İlk kez Hawke tarafından 1987 yılında tanımlanmıştır. Bu yazıda DKY' na spontan TME herniasyonu bulunan 2 hasta klinik ve radyolojik bulguları ile güncel literatür eşliğinde sunulmuştur. Olguların özellikleri: İlk hasta kulak kaşıntısı şikayeti ile başvuran 56 yaşında bayan hasta idi. Yapılan muayenede sağ DKY’ye TME herniasyonu olduğu görüldü. Çekilen bilgisayarlı tomografide sağ DKY’yede kemik defekt izlendi. İkinci hasta boğaz ağrısı şikayeti ile başvuran 52 yaşında bayan hasta idi. Yapılan rutin muayenede sağ DKY’ye TME herniasyonu saptandı. Tedavi ve prognoz: Her iki hastada herniasyon asemptomatik olduğu için cerrahi yapılmadı ve takibe karar verildi. YORUM: Temporomandibular eklemin herniasyonu varlığında glenoid kavite arka duvarı ile DKY ön duvarı arasında var olan bir defekt düşünülmelidir. Travma, neoplazi, enfeksiyöz veya inflamatuar süreçlere sekonder bu tip bir dehisans gelişebileceği gibi konjenital olarak da foramen Huschke' nin patent kalması da diğer önemli bir faktördür. Temporal kemik diseksiyonlarında yetişkin populasyonun %7'sinde foramen Huschke' nin patent olarak kaldığı gösterilmiştir. Temporomandibular eklemin DKY' na herniasyonunun tedavisi tartışmalıdır, hastanın semptomatik olması ve semptomların derecesine göre tedavi edilmesi gerektiği savunulmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-015

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale