Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nadir Bir Yerleşim; Nazal Kavitede İnfantil Myofibromatozis
 

Nadir Bir Yerleşim; Nazal Kavitede İnfantil Myofibromatozis

Yener M., Yılmaz M., Karaman E., Kırbıyık K., İnan C. H.

AMAÇ: İnfantil myofibromatozis; ilk olarak 1954 yılında Stout tarafından klinik ve patolojik özellikleri tanımlanan 2 yaş altında en sık görülen fibröz doku bozukluğudur. Erkeklerde 7 kat daha sık görülür. Soliter ve multisentrik olarak iki tipi tanımlanmıştır. Soliter tipi baş ve boyun bölgesinde cilt, ciltaltı, yumuşak doku, kas ve kemiklerde nodüler şişlikler olarak görülür. Histolojik olarak benıgn olmakla birlikte lezyon subkutan dokular, kas, sinir, damar ve hatta kemikleri infiltre edebilir. Tedavi cerrahi rezeksiyondur. Seyrek olarak uzak organ tutulumu görülmekle birlikte, zaman zaman lokal rekürrens bildirilmiştir. OLGU: Bu bildiride burun tıkanıklığına sebep olan ve nazal kavitede oldukça nadir olarak tespit edilebilen soliter infantil myofibromatozis vakası sunulacaktır. Yaklaşık 3 aydır burun tıkanıklığı şikayeti olan 9 aylık bir hastanın yapılan muayenesinde sol nasal kaviteyi tamamen dolduran,arar ara kanamalara neden olan nasal septumu sağa deplase eden kitlesi mevcuttu. Çekilen paranasal sinüs BT'de nasal pasajı dolduran ve arkada sfenoid sinüste sonlanan kalsifiye yaklaşık 3*2 cm'lik kitlesi mevcuttu. YORUM: Yapılan diğer radyolojik bulgularında başka odak saptanmayan vakada nazal kaviteden endoskopik olarak rezeke edilen kitlenin histopatolojik özellikleri literatür bilgileri eşliğinde verilecektir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-010

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale