Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nadir Bir Olgu: Oral İnverted Papillom
 

Nadir Bir Olgu: Oral İnverted Papillom

Adalı M.K., Yıldız A., Yalçın Ö., Türkmen T. M., İnci D.

İnverted papillom sinonazal alanın benign neoplazmıdır. Lokal agresif ve destrüktif karakterde olup genellikle 5, 6. dekatta ve erkeklerde görülmektedir. Tedavi geniş cerrahi eksizyondur. Yüksek rekürrens oranı ve malign tümöre dönüşüm olasılığı nedeni ile cerrahi eksizyon sonrası yakın klinik takip gerekmektedir. Sinonazal alan dışında çok nadiren görülür. OLGU: Sekiz aydır sol bukkal mukozada giderek büyüyen ve 3cm boyutuna ulaşan düzensiz yüzeyli (vejetan) lezyon yakınması ile kliniğimize başvuran 46 yaşında erkek hastadan alınan biyopsi sonucu "hafif displazi alanları içeren inverted papilloma" olarak bildirildi. İnverted papillom tanısına yönelik etyolojik incelemelerde viral faktör bulunamazken, predispozan faktör olarak sigara içiciliği ve kötü ağız hijyeni tespit edildi. TEDAVİ PROGNOZ: Hastaya cerrahi eksizyon uygulandı. Postoperatif patoloji tanısı "inverted papilloma" olarak bildirildi. Vakamız erken dönemde komplikasyon ve nüks bulgusu olmaksızın izlemektedir. YORUM: Oral kavitenin vegetan lezyonlarında, ender görülmesine rağmen inverted papilloma olasılığı düşünülmelidir. Olgumuz inverted papillomun literatüre göre atipik yerleşiminden dolayı önemli görülerek, oral kavite lezyonlarının ayırıcı tanısında inverted papilloma olasılığına dikkat çekmek amacıyla sunulmuş olup saptayabildiğimiz kadarıyla literatürdeki 6. olgudur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-013

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale