Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Otitis Media Cerrahi Tedavisinde Vt Tatbiki İle Adenoidektomi İle Beraber Vt Tatbiki Arasında Etkinlik Karşılaştırılması
 

Otitis Media Cerrahi Tedavisinde Vt Tatbiki İle Adenoidektomi İle Beraber Vt Tatbiki Arasında Etkinlik Karşılaştırılması

Topçu İ., Akdağ M., Yılmaz B., Özkan H., Şengül E., Gül A.

AMAÇ: Sadece ventilasyon tüp tatbiki yapılan hastalar ile adenoidektomi ile beraber ventilasyon tüp tatbiki yapılan hastaların, risk faktörleri ve tekrar ventilasyon tüp tatbiki gereksinimi açısından değerlendirilmesi amaçlandı. YÖNTEM VE GEREÇLER: Ocak 2009 - Ocak 2012 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniğinde; ventilasyon tüp tatbiki yapılan, 3-10 yaş arası,66 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş dağılımına göre; 3-6 yaş grubunda 40 hasta, 6-10 yaş grubunda ise 26 hasta olacak şekilde iki gruba ayırıldı.Yapılan cerrahi prosedüre göre, sadece ventilasyon tüp tatbiki yapılanlar ve adenoidektomi ile beraber ventilasyon tüp tatbiki yapılanlar olarak iki grupta değerlendirildi. Risk faktörleri olarak; kardeş öyküsü, kreş, anaokulu veya ilkokula devamlılığı, biberonla beslenme öyküsü, alerji öyküsü, kraniofasyal anomali (Down Sendromu gibi) varlığı, ailede sigara kullanımı öyküsü gibi parametreler araştırıldı. BULGULAR: Sadece ventilasyon tüp tatbiki uygulanan 50 hastanın 11’inde (%22) tekrar ventilasyon tüp tatbiki yapıldığı izlenirken, adenoidektomi ile beraber ventilasyon tüp tatbiki yapılan 16 hastanın 2’sinde(%12.5) tekrar ventilasyon tüp tatbiki yapıldığı izlendi. Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde; 3-6 yaş arası 40 hastanın 11’inde (%27.5) tekrar ventilasyon tüp tatbiki gerekir iken, 6-10 yaş grubunda ki 26 hastanın 2’sinde (%7,7) tekrar ventilasyon tüp tatbiki yapılmıştır ve bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Risk faktörlerine göre; tekrarlanan ventilasyon tüp tatbiki arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi. SONUÇ: 6-10 yaş arası Otitis medialı hastaların tedavisinde ventilasyon tüp tatbiki ile beraber yapılacak adenoidektomi operasyonu, tekrar ventilasyon tüp tatbiki gereksinimini azaltabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-028

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale