Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Son 20 Yılda Periferik Fasial Paralizi Nedeniyle Opere Ettiğimiz Hastaların Klinik Deneyimi
 

Son 20 Yılda Periferik Fasial Paralizi Nedeniyle Opere Ettiğimiz Hastaların Klinik Deneyimi

Göksu N., Tutar H., Uğur B.M., Şahin M. M., Zorlu E. M., Tutar V.

AMAÇ:Fasial sinir 7. Kafa çifti olarak bilinen, yaklaşık 12.000 nörondan oluşan multifonksiyonel bir sinirdir. Bunun içerisinde yaklaşık olarak 7.000 motor nöron bulunur. Anotomik olarak intrakraniyal, intratemporal ve ekstratemporal bölümlerden oluşur. Periferik fasial sinir patolojileri, hiperkinetik (hemifasial spazm) ve hipokinetik (parazi, paralizi) olarak iki kısımda incelenir, tanıda radyolojik görüntülemeler ve eletrofizyolojik testlerden faydalanılır ve cerrahi tedavilerde dekompresyon, uç-uca anastomoz, greft ile anastomoz, kros anastomoz, fasial miyoplasti gibi tekniler kullanılır. Periferik fasial paralizi (PFP) etiyolojisinde, Bell’s palsi (%53), travma (%20), Herpes Zoster otikus (%8), tümörler (%6), infeksiyonlar (%4) en sık görülen nedenlerdir. Bu çalışmadaki amacımız, son 20 yılda opere ettiğimiz PFP’li hastalarımızla ilgili klinik deneyimlerimizi paylaşmak. YÖNTEM-GEREÇLER:Orta fossa, transmastoid veya boyun insizyonu kullanılarak dekompresyon, uç-uca anastomoz, greft ile anastomoz kros anastomoz teknikleri kullanıldı BULGULAR:42 Bell's palsi olan hastaya orta fossa dekompresyonu, 3 merkerson-Rosenthal sendromu olan hastaya total dekompresyon, 24 temporal travma hastasına 3 orta fossa,13 mastoid, 8 translabirentin girişim, 52 hipoglosso-fasial anastomoz, 1 re-routing+ greft anastomozu (iatrojenik), 1 uç-uca anastomoz(iatrojenik) uygulandı. SONUÇ:42 Bell's paralizi olan hastalarda grade 1 PFP: 35 hasta grade 2: 7 hasta 3 melkerson rosenthal sendromu olan hastalarda grade 1: 1 hasta grdae 2: 2 hasta son 1 yılda opere ettiğimiz ve diğer nedenlerle opere olan hastaların sonuçları tam metinde paylaşılacaktır

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-023

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale