Dış Kulak Yolu Yabancı Cisimleri

Güçlü E., Karadeniz D., İlhan E., Yaman H., Memiş M., Ulucanlı S.

AMAÇ:Dış kulak yolu yabancı cisimleri, kulak burun boğaz hekimlerinin sık karşılaştığı, acil müdahale gerektiren, hayat kalitesini bozan ve komplikasyonlara sebep olabilen durumlardır. Bu çalışmamızın amacı kliniğimize başvuran dış kulak yolu yabancı cisimlerinin yaşa bağlı çeşitliliği, hangi tarafta olduğu, komplikasyonları ve tedavisinin analizidir. YÖNTEM-GEREÇLER:Hastanemiz kulak burun boğaz bölümünde tedavi alan hastalardan 01.01.2010 ile 01.08.2013 tarihleri arasındaki kulakta yabancı cisim olguları retrospektif olarak analiz edildi. BULGULAR:Dış kulak yolu yabancı cisim nedeniyle kliniğimizde tedavi alan en küçüğü 3 aylık, en büyüğü 80 yaşında olmak üzere toplam 117 hasta mevcuttu. Hastaların 57'si kadın 60'ı erkekti. Çocuklarda dış kulak yolu yabancı cisimleri ağırlıklı olarak sağ kulakta görülmekle birlikte en sık boncuk, silgi, düğme, tohum saptanmıştır. Erişkinlerde hastalarda özellikle kulak pamuğu sık görülmüştür. Canlı yabancı cisimler ve deniz kumu yaz aylarında hem erişkin hem de çocuk yaş gruplarında artış göstermektedir. Yabancı cisimler aspiratör, buşon küreti ve alligatör yardımıyla çıkartılmıştır. Dış kulak yolu yaralanması en sık görülen komplikasyondur, bunu eksternal otit ve kulak zarı perforasyonu ve işitme kaybı izlemektedir. SONUÇ:Dış kulak yolu yabancı cisimleri yalnız çocuk hastalarda değil erişkin hastalarda da sık görülmektedir. Dikkatli bir şekilde çıkarılmadığında ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Ebeveynler hem kulak pamuğu kullanmamaları hem de çocukların oyuncaklarının seçimi konusunda bilinçlendirilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-030

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale