Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Diabetes Mellituslu Hastalarda Ani İşitme Kaybı Zamanı İntratimpanik Steroid Tedavisinin Klinik Etkinliği
 

Diabetes Mellituslu Hastalarda Ani İşitme Kaybı Zamanı İntratimpanik Steroid Tedavisinin Klinik Etkinliği

Efendiyev Z. A., Hüseynov M. N., Haşimli M. R.

AMAÇ:Diyabet sırasında qlyukokortikosteroidlerin kullanılması isabetli deyildir. Dolayısıyla onlar bu hastalıkta göreceli kontrendikasyonlar grubuna aittirler. Bunların kullanımı hatta tip 2 diyabet de yaratabilir. Bu ilaçların uygulamasına gerekirse bunların olumsuz etkisini nötralize amacıyla kortikosteroidle beraber önleyici tedavi de yapılmalıdır.Fakat sensorinöral işitme kaybı olan hastalarda qlyukokortikosteroidlerin uygulaması olmadan tedavide olumlu sonuçlar da almak mümkün değildir. Araştırmamızın amacı diyabetli ani işitme kaybı olan hastalarda intratimpanik steroid tedavisinin etkinliğini öğrenmek olmuştur. YÖNTEM-GEREÇLER:Diabetes mellituslu ani işitme kaybı olan 22 hasta muayene edilmiştir.Hastalara olağan otorinolarinqoloji ve endokrinoloji muayenelerle beraber audiometriya (tonal astanalı ve astanaüstü, konuşma), timpanometriya yapılmıştır.Bunlardan 21 hastada tek taraflı sensorinöral işitme kaybı var idiyse, 1 hastada bilateral sensorinöral işitme kaybı gözlemlendi.Diyabet teşhisi konulan hastalarda intratimpanik deksametazon iki haftalık bir süre içinde timpanal boşluğa dört kez enjekte edildi. İşitme sonucu tedavi öncesi ve sonrası değerlendirildi. BULGULAR:Tedaviden sonra 13 hastada işitme tam, 5 hastada kısmen restore olundu.2 hastada iyileşme ortaya çıktıysa da 2 hastada işitme değişmez kaldı.Hastalarda yaklaşık 17 dB kriterlerine ile belirgin bir iyileşme ortaya çıktı (p <0.05). Tedaviden önce alçak frekanslarda astanaların orta göstergeleri 34,1 ± 18,4 dB idiyse, tedaviden sonra 19,6 ± 6,2 dB 'e kadar indi (p <0,05). Aynı ile tedaviden önce orta frekanslarda astanaların orta göstergeleri 38,6 ± 16,4 db 'den tedaviden sonra 21,2 ± 9,5 dB 'e kadar indi (p <0,05). Yüksek frekanslarda ise astanaların orta göstergeleri tedaviden önce 47,1 ± 14,9 dB oldu ve tedaviden sonra 26,7 ± 12,4 dB 'e kadar indi (p <0,05).Böylece tedaviden sonra olumlu dinamiğin - incelenmiş frekansların tüm aralığında orta göstergelerin eksilmesi kaydedilmiştir. Belirtmek gerekir ki, butun hastalarda tedavi sırasında kanda şekerin seviyesi yükseldi ve antidiabetik ilaçların dozunu artırmaya mecbur olduk. Ancak kontrolsüz hiperglisemi hiçbir hastada olmadı. SONUÇ:Diyabetli ani işitme kaybı olan hastalarda intratimpanik steroid tedavisinde olumlu etki almakla birlikte istenmeyen yan etkileri kolayca kontrol etmek mümkündür.Düşünüyoruz ki, bu tedavi yöntemi geleneksel metodlardan daha perspektifli.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-029

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale