Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Postmenapozal Osteoporozun Hastalarda İşitme Üzerine Etkisinin Araştırılması
 

Postmenapozal Osteoporozun Hastalarda İşitme Üzerine Etkisinin Araştırılması

Atar Y., Saltürk Z., Kumral T. L., Yurtseven C., Uğraş H., Çakır O., Atar S.

AMAÇ:Postmenapozal osteoporoz tanılı hasta grubunun saf ses odyometrik değerlerinin kontrol grubuyla karşılaştırılarak osteoporozun işitme üzerine etkisinin araştırılması YÖNTEM-GEREÇLER:1.1.2012 - 1.12.2012 tarihleri arasında Fizik Tedavi Polikliniğine başvuran ve DEXA T skoru değerleri -2.5 ve aşağısında bulunan 32 kadın hasta araştırma grubunu, DEXA T skoru değeri -2.5’un üzerinde bulunan 32 kadın hasta kontrol grubunu oluşturdu. Tüm hastaların saf ses odyometrileri ölçüldü. Sağ ve sol kulaklar için ayrı ayrı 500,1000,2000,4000 ve 8000 Hz de işitme eşiklerinin ortalaması alındı. Hastaların yaş ve DEXA T skoru değerleri alınarak ortalamaları hesaplandı. Tüm sonuçlar SPSS 17.0 programı ile istatistiki olarak değerlendirildi. BULGULAR:Araştırma grubunun yaş ortalaması 58,25±7,25, kontrol grubunun 57,21±7,67 idi. DEXA T skoru değeri ortalaması aynı sırayla -2,85 ile -0,04 idi. Araştırma grubunda sağ ve sol kulaklarda işitme eşiği 500 Hz de 17.2, 16.3, 1000 Hz de 16.4, 15.4, 2000 Hz de 20.2, 18.6, 4000 Hz de 22.8, 23.6 ve 8000 Hz de 43.6, 34.1 idi. Kontrol grubunda sağ ve sol kulaklarda işitme eşiği 500 Hz de 14.7, 14.7, 1000 Hz de 13.4, 13.5, 2000 Hz de 18, 17.1, 4000 Hz de 21, 24.8 ve 8000 Hz de 37.4, 28.5 olarak ölçüldü. SONUÇ:Araştırma ile kontrol grubunun odyometrik ölçümleri arasında istatistiki yönden anlamlı fark bulunamadı. (p<0,05).

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-031

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale