Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İşitme Cihazı Kullanan Hastalarda Cihaz Etkinliğinin Ve Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
 

İşitme Cihazı Kullanan Hastalarda Cihaz Etkinliğinin Ve Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

Güven M., Kayabaşoğlu G., Dicle M., Kaymaz R.

AMAÇ:Çalışmamızda, hastaların işitme cihazı kullanma ve hasta memnuniyet oranları ve iletişim konusunda yaşadıkları sorunlar değerlendirildi. Cihaz kullanımı öncesi ve sonrası işitme eşikleri karşılaştırıldı. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya işitme kaybı şikayeti ile Ocak 2013-Mayıs 2013 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB polikliniğine başvuran ve işitme cihazı kullanabilir raporu düzenlenen 180 hasta dahil edildi. Hastalar telefonla arandılar ve polikliniğe kontrol için davet edildiler. Hastaların bir kısmı cihazlarını rapor almalarna rağmen temin etmedikleri saptandı. İşitme cihazını kullanan ve kontrole gelen hastalara işitme cihazlı ve cihazsız şekilde aynı odyometrist tarafından sebest alan odyogramları yapıldı ve hastalara aynı hekim tarafından IOI-HA-TR (The International Outcome Inventory for Hearing Aids Türkçe versiyonu) testi uygulandı. Sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı. BULGULAR:İşitme cihazı kullanan hastaların, işitme cihazı öncesi saf ses ortamalarına göre işitme cihazı sonrası sebest alan saf ses ortalamarında belirgin düşüş gözlendi. Cihaz kullanımının bu hastalarda iletişim sorunlarını azalttığı görüldü. İşitme cihazı kullanmayan hastalarda ise cihazı kullanmama nedeni olarak sıklıkla cihazdan gelen gürültü ve cihazın kulakta verdiği rahatsızlık hissi olduğu görüldü. SONUÇ:Çalışmamızda, işitme cihazı kullanan hastalarda cihaz kullanımının hastaların günlük aktivitelerini hafif-orta derecede etkilediğini ve bu hastalarda iletişim becerilerinin arttığını gözlemledik.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-025

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale