Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Bulbus Jugularis’nin Mastoid Ve Timpanik Kavitedeki Üç Boyutlu Anatomisi
 

Bulbus Jugularis’nin Mastoid Ve Timpanik Kavitedeki Üç Boyutlu Anatomisi

Cömert E., Cömert A.

AMAÇ:Bulbus jugularis, transmastoid ve transtimpanik kulak cerrahisi sırasında karşılaşılan ve varyasyon oranı yüksek bir yapıdır. Sinus sigmoideus’un devamı olarak mastoid kavitede başlar ve mastoid kaviteden timpanik kaviteye uzanarak foramen jugulare’den IX, X ve XI. kraniyal sinirler ile beraber geçerek v. jugularis interna’yı oluşturur. Bu çalışmada bulbus jugulare’nin mastoid ve timpanik kavitede yer alan yapılar ile ilişkisi incelenmiştir. YÖNTEM-GEREÇLER:Toplam 37 temporal kemik operasyon mikroskobu (Opmi 99; Carl Zeiss, Göttingen, Germany ) altında Ankara Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı Alaittin Elhan Diseksiyon Salonunda diseke edildi. Altı temporal kemiğe diseksiyon öncesi ve sonrası temporal bölgenin aksiyel ve koronal planda Bilgisayarlı Tomografi’si (BT) çekildi ve anatomik olarak tarif edilen ilişkiler radyolojik olarak incelendi. BULGULAR:Bulbus jugularis’nin temporal kemik içerisinde konumu değerlendirildiğinde % 70 kemikte bulbus jugulare’nin en yüksek noktasının n. facialis’in altında yerleştiği, % 30 kemikte esas olarak mastoid kavitede yerleştiği gözlendi. Orta kulak bölgesinde bulbus jugularis’in cochlea’ya temas edecek kadar superior’a ilerlemesi %10,8 oranında gözlendi. SONUÇ:Üç boyutlu değerlendirildiğinde bulbus jugulare’nin n. facialis’e temas edecek kadar lateralde yerleşimi, transmastoid yaklaşımda bulbus jugularis’nin hasarlanma riskini arttıran en sıkıntılı durumdur. Canalis semicircularis posterior’a temas edecek kadar superiora ilerlediği durum ise medialde lokalize olduğu ve cochlea’nın inferioruna temas etmediği sürece transmastoid ve transtimpanik yaklaşımlar için engel teşkil etmez.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-032

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale