Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kafa Tabanı Osteomyeliti- 3 Olgu Sunumu
 

Kafa Tabanı Osteomyeliti- 3 Olgu Sunumu

Kızılay A., Karataş E., Bayındır T., Toplu Y., Güllü S., Kurnaz B.

AMAÇ: Kafa tabanı osteomyeliti (KTO) nadir görülen, kulak enfeksiyonu sonrası ortaya çıkan klinik ve radyolojik özellikleri olan bir tablodur. OLGU: Bu çalışmada dış kulak yolu enfeksiyonu (DKYE) sonrası oluşan kafa tabanı osteomiyelitli 3 diyabetik olgu tartışıldı. 3 olgunun klinik ve radyolojik bulguları değerlendirildi. Laboratuar yöntemlerine başvuruldu. Teşhis konulduktan sonra 6 ay-1 yıl süre boyunca medikal tedavi uygulandı. 3 olgu nun da ortak özelliği yaşlı erkek ve diyabetik olmalarıydı. Kliniğe başvuru şikayetleri şiddetli baş ağrısı, kulağa yansıyan ağrı ve dış kulak yolu enfeksiyonu idi. Olgular maksimal eksternal otit tedavisi almış ancak kliniklerinde bir düzelme olmamıştı. hastaların klinik seyirlerine sonradan fasiyal sinir paralizisi de eklendi. Hastalara klinik ve radyolojik olarak kafa tabanı osteomyeliti tanısı kondu. Hastaların medikal tedavisi düzenlendi. YORUM: Tedavi sonrası hastaların klinik ve radyolojik özellikleri tekrar gözden geçirildi ve tartışıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-033

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale