Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ani İşitme Kayıplı Hastalarda Erken Tedavinin Prognoza Etkisi
 

Ani İşitme Kayıplı Hastalarda Erken Tedavinin Prognoza Etkisi

Kandoğan T., Dalgıç A.

AMAÇ:Bu çalışmanın amacı ani işitme kaybı tanısı (AİK) ile tedavi edilen hastalarda erken tedaviye başlamanın prognoza etkisini araştırmaktır. YÖNTEM-GEREÇLER: Hastanemizde AİK tanısı alıp tedavi edilen 21 hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi.Hastalar erken ve geç tedavi almarına gore 2 gruba ayrıldı. Hastaların tümünde AİK tek taraflı idi. Olguların tümünde Tempotal MRG çekilerek pontoserebellar köşe araştırıldı. BULGULAR:Hastaların 12'sinde tedaviye işitme kaybı başladıktan sonraki ilk 3 günde başlandı (1. grup). Geriye kalan 9 hastada ise (2.grup) ise hastalarda işitme kaybı başladıktan sonra ortalama 11. günde tedaviye başlanmıştır. Tedavi sonucunda 1. Grupta %83 oranında tam veya tama yakın iyileşme elde edildi. 2. Grupta ise tam veya tama yakın iyileşme oranı %30'da kalmıştır. SONUÇ:Sonuç olarak erken tedaviye başlamak ani işitme kaybı tanısı ile tedavi edilen hastalarda başarı oranını arttırmaktadır diyebiliriz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-024

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale