Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nadir Bir Olgu: Orta Kulakta Nöroendokrin Adenom Ve Hemanjiom Birlikteliği
 

Nadir Bir Olgu: Orta Kulakta Nöroendokrin Adenom Ve Hemanjiom Birlikteliği

Doğan Ö., Odabaşı O., Demirtaş M., Yükselen Ö. Ö.

AMAÇ: Nöroendokrin adenomlar benign ve oldukça nadir görülen orta kulak tümörleridirler. Tanı için tipik bir bulgu ya da şikayet yoktur. Kesin tanı için histolojik ve immünhistokimyasal değerlendirme gerekmektedir. Orta kulağın vasküler tümörlerinden olan hemanjiyomlar da seyrek olarak izlenirler. Bu iki tümörün birlikteliği literatürde bildirilmemiştir. Her iki tanının seyrek olarak izlenmesi ve birlikteliğinin daha önce bildirilmemesi nedeni ile literatür eşliğinde olgu değerlendirilmesi yapılmıştır. OLGU ÖZELLİKLERİ: Yaklaşık 10 yıl önce kulak enfeksiyonu nedeni ile intakt kanal timpanomastoidektomi yapılan hasta son 2 yıldır ara ara kulak akıntısı, ağrı, işitme azlığı ve tinnitus şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Otoskopide sağ dış kulak yolunu dolduran düzgün yüzeyli, üzeri epitelize, kanamasız, ağrısız kitle lezyonu izlendi. Odyometride ileri derecede mikst tip işitme kaybı mevcuttu. Temporal tomografide ise; sağ geniş mastoidektomi kavitesi ve mastoidektomi etrafı kemik dokularda destruksiyon izlendi. Kemikçik zincir intakt olarak değerlendirildi. TEDAVİ-PROGNOZ: Hastada nüks kolesteatom şüphesi nedeni ile timpanomastoidektomi planlandı. Cerrahi sırasında kanamalı ve kemik dokularla diseksiyonu zor olan sert kitle lezyonu izlendi. Frozen çalışıldı ve benign olarak raporlandı. Kemikçik zincir yumuşak dokudan diseke edilemediği için eksize edildi. Dış kulak yolunda erozyon izlenmesi üzerine canal wall down timpanoplasti uygulandı. Patolojik değerlendirme sonucu nöroendokrin adenom ve eşlik eden hemanjiyom olarak raporlandı. Nöroendokrin adenomun destrüktif seyretme ihtimali ve nüks olasılığı nedeni ile hasta izleme alındı. Hastanın halen devam eden takiplerinde bir sorun izlenmedi. YORUM: Nöroendokrin adenom genellikle timpanik membran arkasında beyaz bir refle veren, tanısal bir bulgu ya da şikayeti olmayan ve kesin tanısı için histopatolojik değerlendirme gerektiren benign, nadir bir orta kulak tümörüdür. Hemanjiyomlar da orta kulakta seyrek olarak izlenirler. Literatürde bildirilen nöroendokrin adenom ya da hemanjiom vakaları olsa da bu iki hastalığın birlikteliği daha önce bildirilmemiştir. Bu yönü ile olgu literatürde bir ilk olarak yer almaktadır. Ayrıca orta kulakta izlenen patolojilerde nadir izlenmelerine rağmen bu iki tanı akla gelmelidir. Nöroendokrin adenomlarda az da olsa nüks olasılığının olması ve lokal destrüksiyon yapabilmesi nedeni ile canal wall down timpanoplasti yapılması önerilmektedir. Hastalar yakın takip edilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-035

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale