Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Usher Sendromu: Olgu Sunumu Ve Literatür Taraması
 

Usher Sendromu: Olgu Sunumu Ve Literatür Taraması

Akdağ M., Gümüşsoy M., Çetinkaya A. E.

AMAÇ: Amacımız nadir görülen Husher Sendromu hakkında deneyimlerimizi ve literatür taraması sonucları sunmaktır. OLGU: 35 yaş erkek hasta, uzun süredir her iki kulakta giderek artan işitme azlığı ve her iki gözde görme kaybı şikayetleriyle Kbb ve Göz kliniğine başvurmuştur. Hastanın yapılan muayenelerinde: Denge kaybı, bilatateral yüksek frekanlara doğru artan orta ileri nörosensoriyal işitme kaybı tespit edildi. Göz muayenesinde sağ göz görme keskinligi 0.2, sol göz görme keskinligi 2 metreden parmak sayma, Biyomikroskobik muayenede; iki gözünde yoğun arka subkapsüler katarakt ve retinitis pigmentoza ile uyumlu periferde yoğun olmak üzere kemik spikül tarzında hiperpigmente lezyonları görüldü. Hastanın tamamlanan tahlil, aile geçmişi ve literatür taraması ile değerlendirildiğinde Usher sendromu olarak kabul edilmiştir. YORUM: Görme ve işitme kaybının birlikte seyrettiği hastalarda Usher sendromu olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-047

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale