Orta Kulağın Dev Kolesteatomu

Bulut F., Yorgancılar E. A.

Amaç: Bu olgu dev kolesteatomların komplikasyonları ve radyolojik değerlendirmelerinin önemine dikkat çekmek için sunuldu. Olgunun özellikleri: 45 yaşında bayan hasta sol kulağında yaklaşık 35 yıldır var olan kulak akıntısı ile birlikte ara ara kötü kokulu akıntı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın sol kulağında tam işitme kaybı ve kulak arkasında kötü kokulu akıntı şikayeti mevcuttu. Bu şikayetleri dışında önemli bir şikayeti yoktu. Hastanın muayenesinde inspeksiyonda postauriküler fistülü mevcuttu. Fistül ağzından kötü kokulu akıntısı mevcuttu. Otoskopik muayenede kolesteatom izlendi. Hastanın kontrastlı manyetik rezonans görüntülemesi, sol timpanik kaviteyi dolduran ve mastoid antruma doğru uzanan yaklaşık 3x2 cm boyutlarında yumuşak doku kitlesi (dev kolesteatomu?) olarak rapor edildi. Ayrıca sol tarafta posterior semisirküler kanalın seçilemediği rapor edilmiştir. (lezyon tarafında invazyon?) Tedavi ve prognoz: Kolesteatom ön tanısı ile hasta operasyona alındı. Hastaya sol radikal mastoidektomi meatoplasti ile birlikte uygulandı. Cerrahi bulgular preoperatif BT’yi destekliyordu. Kolesteatom dokusu total olarak temizlendi. Kolesteatomun neden olduğu yaygın kemik yıkımına rağmen ameliyatta ve ameliyat sonrasında komplikasyon gelişmedi. 3 aylık izlem sırasında hastada herhangi bir komplikasyon ya da nüks gelişmedi. Dural erozyon yoktu. Serebrospinal sıvı kaçağı yoktu. Histopatolojik sonuç kolesteatom ve inflamatuar polip geldi. Yorum: Orta kulağın posterior fossaya kadar uzanan ve abse formasyonu gösteren dev kolesteatomları çok nadirdir. Dev kolesteatomların en sık görülen semptomu total işitme kaybıdır. İkinci sırada fasyal sinir paralizisi görülür. Literatürde bildirilen bir olguda total işitme kaybına neden olmuşken.1 Uygur ve arkadaşları posterior fossaya uzanan dev kolesteatom olgusunda total işitme kaybı rapor etmişlerdir.2 İki olguda fasyal paraliziye neden olmuştur. 3 Opere edilen ve nüks bildirilen 5 ayrı dev kolesteatoma takipli hastada ise iki olguda fasyal paralizi iki olguda total işitme kaybı, 1 olguda ise serebrospinal sıvı kaçağı ( cerrahiye bağlı gelişen) bildirilmiştir.4 Olgumuz bize başvurduğunda sol kulakta işitme kaybı öyküsü mevcuttu ve yapılan odiyometrik testlerde total işitme kaybı tespit edildi. Kolesteatomda; fasiyal sinir %20-64 arasında etkilenebilmektedir. 5-6 Baş dönmesi ve denge problemlerinin ise %33-61 oranlarında görülebildiği bildirilmiştir.7-8 Sonuç olarak dev kolesteatomlar, kolesteatomlara göre tam bir işitme kaybı, fasyal sinir paralizisi ve beyin absesi yapabilmesi ile aciliyet göstermektedir. Bu olgu dev kolesteatomlarda görülen komplikasyonlara ve bu kolesteatomların radyolojik değerlendirmelerinin önemine dikkat çekmek için sunuldu.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-036

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale