Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Bir Objektif Tinnitus Sebebi: Geniş Ve Yüksek Juguler Bulb
 

Bir Objektif Tinnitus Sebebi: Geniş Ve Yüksek Juguler Bulb

Tatlıpınar A., Deveci S. H., Kınal E. M., Uzun S.

AMAÇ: Yüksek juguler bulb internal juguler venin vasküler bir anomalisidir. Ancak genellikle semptom vermez ve insidental olarak tespit edilir. Yüksek juguler bulb semptomatik olduğu vakalarda, juguler bulbun lokalizasyonuna göre hastalarda iletim tipi işitme kaybı, sensorinöral işitme kaybı, pulsatil tinnitus ve vertigo gibi şikayetlere neden olabilir. Yapılan temporal kemik çalışmalarında %6’ya varan oranlarda sık olduğu bildirilmesine rağmen, çoğu asemptomatik olduğundan klinikte nadir görülen bir olgudur. Bu bildirinin yayımlanma amacı klinikte nadir görülen bir antite olan yüksek juguler bulb’a dikkat çekmektir. OLGUNUN ÖZELLİKLERİ: Bu bildiride kliniğimize kulağında " çınlama, uğultu, baloncuk patlama sesi duyma " şeklinde tanımladığı şikayetlerle başvuran 15 yaşında bir bayan hasta sunulmaktadır. Hastanın otoskopik muayenesinde sağ timpan membran arkasında, mor renkli, nabızla korele pulsasyon gösteren kitle görünümü mevcuttu. Hastaya koronal planda çekilen temporal kemik bilgisayarlı tomografisinde orta kulak inferior kemik duvarında dehisans ve bu dehissanstan orta kulağa protrüzyon göstermiş olan yüksek ve geniş juguler bulb tespit edildi. TEDAVİ VE PROGNOZ: Hasta mevcut patolojisinden haberdar edilerek, orta kulağa ait bir operasyon geçirmesi durumunda cerrahını bu anatomik varyasyondan haberdar etmesi gerekliliği anlatıldı. Hastaya dehissansın giderilmesi için cerrahi yolla müdahele edilebileceği bilgisi verildi. Ancak hasta cerrahi tedavi seçeneğini tercih etmedi. YORUM: Tinnitus yakınmasıyla başvuran hastalarda geniş ve yüksek juguler bulb nadiren görülebilir ve yüksek juguler bulb’dan şüphelenilen durumlarda koronal planda çekilen bir temporal BT ile tanıya gidilebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-045

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale