Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ramsay Hunt Sendromunda Çoklu Kraniyal Sinir Tutulumu
 

Ramsay Hunt Sendromunda Çoklu Kraniyal Sinir Tutulumu

Kaplama M.E.

AMAÇ: Herpes zoster oticus (Ramsay Hunt sendromu) fasiyal paralizi, kulak ağrısı ve auriküler döküntü ile karekterizedir. Genikulat gangliondaki latent varisella zoster virüs enfeksiyonunun tüm fasiyal sinir boyunca reaktivasyonu sonucu oluşur. VII. kraniyal sinir parezisi veya paralizisi, sinir trasesi boyunca veziküller ve otalji sendromun major klinik bulgularıdır. Diğer kraniyal sinir tutulumları sık görülmemekle birlikte bazı olgularda bulunabilmektedir.Çoklu kranial sinir tutulumu olması ve hastaya farklı tanı ve tedaviler sonrası tanı konulması nedeniyle olguyu sunmayı amaçladım. Olgunun Özellikleri: Yetmiş dört yaşındaki bayan hasta, yüzünde şekil değişikliği, solunum sıkıntısı, kusma ve yutma güçlüğü şikayetleriyle başka bir merkezde iskemik atak ön tanısıyla yoğun bakıma yatırılmış. 3 gün tedavi sonrası sonuç alınamayan hasta ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve fasial paralizi şikayetleriyle hastanemiz acil servisine sevk edilmiş. Önce nöroloji ve göğüs hastalıkları tarafından değerlendirilen hasta daha sonra tarafımdan değerlendirildi. Rutin KBB muayanesinde hastanın sağ aurikula çevresinde büllöz döküntüler olduğu ve bunların bir kısmının patlamış olduğu görüldü. Hastanın başı kapalı olduğu için bu döküntülerin daha önce görülmediği düşünüldü. Bu bize tanıda fizik muayane ve gözlemin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Hastada periferik fasyal paralizi mevcuttu (sağda Hause Brackman Grade 5), öğürme refleksinin sağ taraftan alınmadığı ve sağ vokal kordun paralitik olduğu izlendi. Özgeçmişinde hipertansiyon mevcuttu. Tedavi ve Prognoz: Kliniğimize yatırılan hastaya Valasiklovir 500 mg tb 3x2, prednol kiloya 1 mg dan başlandı. Bundan bir gün sonra işitme kaybı şikayeti üzerine yapılan odyolojik tetkikinde, sol kulakta 32 dB sensörinöral tip işitme kaybı sağ kulakta 68 dB sensörinöral tip işitme kaybı bulundu. Aynı gün baş dönmesi ve mide bulantısı başlayan hastanın spontan nistagmusu olduğu görüldü. Bunun üzerine hastaya difenhidramin 3x1 başlandı. Hastada böylece 7, 8, 9 ve 10. kraniyel sinir tutulumları izlenmiş oldu. Takip eden 1 hafta içinde baş dönmesi ve nistagmusunda düzelme gözlendi. Antiviral tedavi kesildi, metil prednizolona gün aşırı 8 mg düşülerek devam edildi. Altı aylık takibin sonunda işitmesi ve vokal kord paralizisi düzelen hastanın fasial paralizisi Hause Brackman Grade 3 seviyesine geriledi. YORUM: Tanısı, genellikle anamnez ve klinik bulgularla konulan Ramsay Hunt sendromunun tedavisinde halen en etkin tedavi yöntemi, varicella-zoster viruslarının replikasyonunu önlemeye yönelik antiviraller ile antienflamatuar ve antiödematöz etkileri nedeniyle sistemik steroidlerin kombine kullanılmasıdır. Asiklovir, valasiklovir, famsiklovir gibi antiviral ajanların özellikle ilk 72 saatte başlanması tedavinin etkinliği bakımından önem taşımaktadır. Sonuç olarak tedavinin başarısı açısından erken tanının önemi vurgulanmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-037

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale