Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Endolenfatik Kese Tümörü: Olgu Sunumu
 

Endolenfatik Kese Tümörü: Olgu Sunumu

Apaydın E., Dere H., Ensari S., İkincioğulları A., Çetin A. M., Yamur R. A.

AMAÇ: Endolenfatik kese tümörleri (ELKT), nadir görülen, iyi huylu; fakat lokal agresif, oldukça vasküler ve frajil kitlelerdir. Bu olgu sunumunda işitme kaybı ve vertigo şikayeti ile başvuran hasta literatür eşliğinde tartışılmıştır. Olgunun özellikleri: 39 yaşında kadın hasta, yaklaşık 8 ay önce başlayan sol kulakta progresif işitme kaybı ve vertigo şikayetleri ile başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde bilateral aurikula ve dış kulak yolu doğaldı. Bilateral timpan membranları intakt, fasial sinir fonksiyonları doğaldı. Spontan nistagmus yoktu. Dix hallpike manevrası ile nistagmus olmadı. Romberg testi negatifti, disdiadokokinezi testi ve parmak burun testi doğaldı. Tedavi-prognoz: Hasta cerrahi müdahaleyi kabul etmediğinden dolayı, hastaya gamma knife tedavisi verildi. YORUM: Endolenfatik kese tümörleri nadir görülen fakat çok şiddetli baş dönmesi ve tinnitus şikayetlerine yol açabilen patolojilerdir. Tedavi cerrahidir fakat cerrahiyi kabul etmeyen, çok şiddetli semptom tariflemeyen ve takiplerinde büyüme saptanmayan hastalara gamma knife tedavisi verilebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-044

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale