Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ramsey Hunt Sendromlu Bir Hastada Atipik Tutulum
 

Ramsey Hunt Sendromlu Bir Hastada Atipik Tutulum

Pınar E., Özkul Y., Songu M., Aslan H., Uçar M., Kılavuz E. A.

Ramsay Hunt Sendromu (RHS), fasyal sinir tutulumu ile beraber kulak çevresi ve/veya orofarenkste herpetik erüpsiyonlarla karakterize vestibulokoklear disfonksiyon dahil olmak üzere polikranyal nöropatilerin de eşlik edebildiği bir sendromdur.Herpes Zoster Oticus veya Herpes Zoster Sefalikus olarak ta bilinen bu hastalık, Herpes virus grubundan olan VZV'nin primer enfeksiyonundan sonra görülen bir nüksüdür.Su çiçeği virüsü sonraki bir tarihte aktive olmak üzere, duyu siniri ganglionlarının dorsal köklerine yerleşerek latent olarak kalır. Ramsay Hunt Sendromu (RHS), genikülat gangliyonda latent kalan Varicella zoster virüsünün reaktivasyonu sonrasında gelişir.Sekizinci kranial sinirlerin tutulumu sıklıkla görülmektedir.69 yaşında erkek hasta fasial paralizi ve laringeal kitle ön tanısı ile kliniğimize başvurdu.1 hafta önce sağ yüz yarısında ağrı,ses kısıklığı,yutma güçlüğü fasial paralizi şikayeti başlamış, fizik muayenede sağda hb grade 5 fasial paralizi mevcuttu,sağ auriküla cildi ödemli, endüre ve hassas izlendi,otoskopik bakıda timpan membran olağan görünümdeydi. Larenks bakısında sağ vokal kord paralitik izlendi, ancak mukozal ya da submukozal kitle izlenmedi. Ağız boğaz bakısında ise öğürme refleksinin kaybolduğu görüldü. Hastada vertigo, işitme kaybı saptanmadı, odyometride sağ 23 db, sol 26 db olarak ölçüldü.Hastamızda atipik olarak 8. kranial sinir tutulumu yokken 7.9 ve 10 kranial sinir tutulumu mevcuttu.Antiviral ve kortikosteroid tedavisi uygulandı. Fasiyal paralizi hb grade 4 e geriledi, 9 ve 10 kraniyal sinirlerde düzelme görülmedi.Hasta takip edilmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-038

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale