Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Melkersson-Rosenthal Sendromu: Olgu Sunumu
 

Melkersson-Rosenthal Sendromu: Olgu Sunumu

Balıkçı H. H:

AMAÇ: Melkersson Rosenthal sendromu (MRS) tekrarlayan periferik fasiyal paralizi, orofasiyal ödem ve fissürlü dil triadı ile karakterize nöro-mukokütan granülomatöz bir hastalıktır. Klasik triadın görülmesi çok nadirdir ve genellikle monosemptomatik tutulum izlenir. Fasial paralizi genellikle tek taraflıdır. Hastalık yüz, dudaklar, oral kavite ve fasiyal sinirde ödeme yol açan granülomatöz patoloji ile seyreder. MRS etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Etyopatogenezde genetik yatkınlık, immün yetmezlik, enfeksiyonlar, besin alerjisi ve stres gibi birçok faktör suçlanmaktadır. Bulgular sıklıkla spontan olarak veya medikal tedaviyle düzelir fakat bazı hastalarda sendrom progresif bir seyirle cerrahi tedavi gerektirebilir. Hastalık nadir görüldüğünden, tanıda gecikmeler sıklıkla söz konusu olmaktadır. MRS tekrarlayan fasiyal paralizilerin ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken bir hastalıktır. Bu makalede MRS tanısı konulan 28 yaşında kadın hasta sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-050

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale