Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Düşük Dura: Mastoidektomide Gizli Tuzak
 

Düşük Dura: Mastoidektomide Gizli Tuzak

Durak H., Atmaca S., Kavaz E.

AMAÇ: Bu bildirinin amacı, mastoidektomi öncesinde çekilen temporal tomografi ile düşük dura gibi nadir görülen anatomik varyasyonları tanımlamanın mümkün olduğunu ve muhtemel komplikasyonların görüntüleme yöntemleri ile önüne geçilebileceğini göstermektir. OLGU: 25 yaşında erkek hasta, çocukluğundan beri sol kulakta akıntı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Muayenede her iki dış kulak yolu doğal, sağ zar posteriorda retraksiyon poşu mevcut, sol zar attikte perfore ve yassı epitel mevcuttu. Yapılan odyolojik incelemede sağda hafif, solda orta derecede iletim tipi işitme kaybı bulundu. Çekilen ince kesitli temporal tomografi radyolojik yorumunda solda orta kulak ve kemikçikler etrafında inflamatuar görünümlü yumuşak doku değerleri görüldüğü raporlandı. Hastaya sol timpanoplasti yapıldı. Kortikal mastoidektomi sırasında duranın antruma ulaşmayı engelleyecek düzeyde düşük yerleşimli olduğu izlendi. Düşük dura takip edilerek antruma ulaşıldı. İntraoperatif tomografi incelendiğinde solda duranın düşük yerleşimli olduğu görüldü. Vakada komplikasyon izlenmedi. YORUM: Kronik otitis medialı hastalarda preoperatif temporal tomografi anatomik yapıların varyasyonlarını, enfeksiyona bağlı oluşan değişiklikleri, gelişebilecek komplikasyonları öngörmekte önemli rol oynar. Preoperatif tomografik değerlendirme ile saptanan en sık bulgular; fasiyal kanal dehissansı, lateral semisirküler kanal dehissansı, tegmen ve dura defektleri, yüksek juguler bulbus, anteriosuperior yerleşimli sigmoid sinüs ve düşük yerleşimli duradır. Mastoidektomi sırasında dura en sık tegmen antri ve tegmen timpanide hasarlanır. Bu olasılık duranın aşağı yerleşimli olduğu vakalarda artar. Mastoidektomi sırasında komplikasyonları en aza indirmek için, mastoidektomi sınırlarını oluşturan anatomik yapıların korunması gerektiği ve bu yapıların varyasyon gösterebileceği unutulmamalıdır. Preoperatif tomografik değerlendirme esnasında; sık görülen varyasyonların yanı sıra, düşük dura da akla getirilmeli ve aranmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-049

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale