Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Anevrizmal Subaraknoid Kanama Tedavisi İçin Yapılan Anjiografik Embolizasyon Sonrası Gelişen Bilateral Ani..
 

Anevrizmal Subaraknoid Kanama Tedavisi İçin Yapılan Anjiografik Embolizasyon Sonrası Gelişen Bilateral Ani..

Ülkü Ç.H., Yeşildemir S. H.

Anevrizmal Subaraknoid Kanama Tedavisi İçin Yapılan Anjiografik Embolizasyon Sonrası Gelişen Bilateral Ani Nörosensoriyal İşitme Kaybı: Olgu Sunumu.. Bilateral ani sensorinöral işitme kaybı (ANSİK) nadir bir otolojik acildir ve tüm ANSİK larının %0.44 - 4.9’una karşılık gelir. Embolizm, vazospazm ve hiperkoagulite gibi sistemik kardiovasküler hastalıklara sekonder mikrovasküler disfonksiyon, idiopatik olmayan bilateral ASNİK’nin temel nedenidir. Bu durumda gelişen hipoksi koklear hasar ve disfonksiyon ile sonuçlanır. Bunun dışında, sistemik otoimmun hastalıklar da vasküler tıkanıklıklara neden olabilir. Bilateral ASNİK olan hastalarda, unilateral olgulara göre daha yüksek oranda ANA titre pozitifliği belirlenmiştir. Bu çalışmada anevrizmal subaraknoid kanama tanısı ile anjiografik embolizasyon yapılan ancak komplikasyon olarak bilateral ANSİK gelişen bir olgu sunulmuştur. Çucukluğundan beri polikistik böbrek hastalığı ve hipertansiyon tanısı ile tedavi altında olan 21 yaşında erkek hasta kliniğimize ileri derecede bilateral NSİK ile müracaat etti. Hastaya 2 hafta önce hipertansiyona sekonder gelişen anevrizmal subaraknoid kanama tedavisi için anjiografik embolizasyon uygulandığı ve işlem sonrası bilateral işitme kaybi geliştiği öğrenildi. Odyolojik incelemede bilateral ileri derecede NSİK izlendi. Hastaya bilateral ANSİK tanısı konuldu. Hastanın mevcut ciddi sistemik sağlık sorunları nedeni ile sistemik tedavi uygun bulunmadi ve günaşırı transtimpanik deksametazon enjeksiyon tedavisine başlandı. Her iki kulağa 3 doz tedavi uygulandı. Tedavi öncesi kemik eşik değerleri sol ve sağ kulak için sırası ile 93 dB ve 70 dB iken, tedavi sonrası 10.günde bu değerler sırası ile 35 dB ve 28 dB idi. Anjiografik embolizasyon bilateral ANİK için bir risktir. Transtimpanik deksametazon enjeksiyonu sitemik tedavinin uygun olmadığı klinik durumlarda kolay, etkin ve güvenli bir seçenektir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-042

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale