Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nadir Bir Periferik Fasiyal Paralizi Nedeni: Pontoserebellar Köşe Menengiomu
 

Nadir Bir Periferik Fasiyal Paralizi Nedeni: Pontoserebellar Köşe Menengiomu

Kalcıoğlu M. T., Yavuz Ç., Tunçtürk R., Özenerk M., Orakdöğen M.

AMAÇ: Periferik fasiyal paralizi nedenleri arasında Bell Paralizisi ilk sırada yer alırken tümoral oluşumlar yaklaşık %5 lik bir kısmı oluşturur. Periferik fasyal paraliziye en sık sebep olan tümör schwannomadır. Bunu menengioma izler. OLGU: Altmış altı yaşında bayan hasta hastane acil servisine o gün sabah baslayan yüzünün sol tarafında uyusukluk hareket kısıtlılıgı sol gözünü kapatamama şikayetleri ile başvurdu. Kliniğimize konsülte edilen hastada House Brickmann Fasyal Sinir Evrelemesine göre evre 3 periferik fasyal paralizi mevcuttu. Diğer nörolojik, otoskopisi ve KBB muayeneleri doğaldı. Odyolojik incelemede sol kulakta totale yakın işitme kaybı gözlendi. Kontrastlı MR incelemesinde sol serebellopontin sisternada lokalize ınternal akustık kanal içerisine uzanım gösteren en geniş yerinde boyutları 37 x 24 x 34 mm olarak ölçülen solid kitlesel lezyon izlendi. Tedavi ve prognoz: Beyin Cerrahisi kliniğinde opere edilen hastanın histopatolojik tanısı meningotelyal menengiom olarak rapor edildi. Takiplerinde sol 7. ve 8. Kranial sinir paralizileri devam eden hastanın sol üst göz kapağı altın plak implantasyonu uygulandı. YORUM: Nadir etyolojik neden olsa da özellikle birkaç haftalık takip sürecinde gerilemeyen periferik fasyal paralizilerde tümör olasılığı akıla getirilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-046

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale