Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ossiküler Rekonstrüksiyonda Bone Cement Kullanımında İki Farklı Olgu
 

Ossiküler Rekonstrüksiyonda Bone Cement Kullanımında İki Farklı Olgu

Bora F., Şekercan Ö., Özbey O. A., Yıldırım H., Durak E. Z., Gökçe S.

AMAÇ: Kemikçik zincir sesleri iç kulağa iletir. Eğer orta kulaktaki hastalık veya travma nedeni ile bu sistem etkilenirse iletim tipi işitme kaybı ortaya çıkar. Kemikçik zincir defektlerinin onarımında ossiküler replasman protezi, şekillendirilmiş inkusun malleus ve stapes arasına yerleştirilmesi, kartilaj greft ve kemik çimentosu kullanımı gibi çeşitli cerrahi teknikler tanımlanmıştır. Glass iyonomer bone cement (GİBS) bu amaçla günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. İnkus uzun kolu defektlerinde kemik çimentosu ile onarım yapılmasının düşük maliyetli, kolay ve kısa sürede uygulanabilir olması, kurduğu güçlü bağ ile güvenilir olması, işitme rekonstrüksiyonu üzerindeki etkinliği ve yüksek biyouyumluluğu sayesinde elde edilen düşük yan etki profili kullanımının giderek artacağının işaretleridir. OLGU 1: 8 yaşında erkek hasta kliniğimize sağ kulakta işitme azlığı ve kulak ağrısı şikayetleriyle başvurdu. Daha önce hiçbir yakınması olmayan hastanın, yaklaşık 6 ay önce yüksekten düşme hikayesi mevcutmuş. Hastamızın yapılan muayenesinde timpanik membralar intak ve doğal izlendi. Yapılan odyolojik tetkiklerde saf ses ortalaması, hava/kemik yolu sağ kulakta 57/7 dB sol kulakta 5/5 dB olarak saptandı. OLGU2: 27 yaşında erkek hasta klinigimize çocukluğundan beri devam eden sol kulakta işitme azlığı, akıntı ve ağrı şikayetleri ile başvurdu. Hastamızın yapılan muayenesinde, sol timpanik membranın santral totale yakın perfore olduğu ve orta kulak mukozasınin hipertrofik olduğu izlendi. Sağ dış kulak yolu ve timpanik membran intakt ve doğal izlendi. Hastanın yapılan odyolojik tetkiklerinde saf ses ortalaması hava/kemik yolu sağda 18/5 dB sol kulakta 60/18 dB olarak bulundu. TEDAVİ VE PROGNOZ:Cerrahi teknik olarak, intakt timpanik membrana sahip olgumuzda endaural, perfore kronik otitli ikinci olgumuzda da postauriküler insizyon tercih edildi. İlk olgumuzda inkus-stapes arası eklemde 2 mm’ nin altında defekt saptanırken, ikinci olgumuzda ise manibrium mallei ve inkusun lentiküler proçesinin erode olduğu, inkus-stapes arası eklemde 2 mm’ nin üzerinde defekt olduğu izlendi. İki olgumuzda da inkus ile stapes arasında kopmuş olan bağlantıyı oluşturmak için GİBS kullanıldı. Cerrahiden 6 ay sonra yapılan odyolojik değerlendirmede saf ses ortalamasının olgu 1`de sağ kulakta 12/7 dB ve olgu 2`de sol kulakta 20/18 dB`e gerilediği görüldü. TARTIŞMA:İletim tipi işitme kaybı olan, özellikle inkus-stapes arasındaki bağlantının bozulduğu durumlarda aradaki bağlantıyı yeniden oluşturmak ve iletimi sağlamak için GİBS kullanılan hastalarımızda GİBS’e bağlı başarılı işitme sonuçları ile otolojik cerrahide bone sement kullanımının umut vaat edici olduğunu söyleyebiliriz. Ossiküler rekonstriksiyon amacıyla kullanılan bone sement işitme üzerine uzun dönemdeki olumlu sonuçları, kullanım kolaylığı, ucuz ve kolay temin edilebilir oluşu, biyo-uyumluluğu nedeni ile yan etki veya komplikasyon riskinin çok düşük olması ve güvenle kullanılabilirliği nedeni ile uygun vakalarda öncelikle tercih edilmesi gereken uygun bir rekonstrüksiyon materyalidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-041

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale