Ramsey Hunt Sendromu

Ural A., Kulaksız D. B.

AMAÇ: Ramsay Hunt sendromu, varisella zoster virüsünün primer enfeksiyonundan sonra, ileri yaşta görülen nüksüdür. Esas olarak yedinci sinir tutulumu mevcuttur. Antiviral tedaviye rağmen Ramsay Hunt sendromunun gelişimine dikkat çekilmiştir. OLGU: 48 yaşında erkek hasta bir gündür sol yüzde eğrilik ve baş dönmesi şikayetiyle başvurdu. Sol kulakta işitme kaybı bu yakınmalara eşlik ediyordu. Fizik muayenesinde sol dış kulak yolunda veziküler döküntüler ve nistagmusu olan hastanın grade 3 fasiyal paralizisi mevcuttu. Ramsay Hunt sendromu, vertigo, ani işitme kaybı ön tanılarıyla hospitalize edilerek intravenöz metilprednisolon ve intravenöz asiklovir tedavisi başlandı. Tedavinin ikinci gününde hastanın grade 4 fasiyal paralizisi mevcuttu. Hastanın beyin mr ve kulak mr görüntülerinde patolojik bulguya rastlanılmadı. Odyogramda solda 37 db sensörinöral işitme kaybı mevcuttu. Hastaya 3 doz gün aşırı intratimpanik steroid uygulandı. Üç hafta sonrası için elektromiyografi planlandı. Bir hafta sonraki izleminde odyogramı ve baş dönmeleri düzelen hastanın fasiyal paralizisi devam etmekteydi. YORUM: İleri yaşlardaki nüks Varisella zoster enfeksiyonu olan hastaların, Ramsay Hunt sendromu gelişimi açısıdan yakın izlenmesi önemlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-052

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale