Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tek İşiten Kulakta Translabirentin Yaklaşımla Akustik Nörinom Eksizyonu Ve Eşzamanlı İpsilateral Koklear İmplantasyon
 

Tek İşiten Kulakta Translabirentin Yaklaşımla Akustik Nörinom Eksizyonu Ve Eşzamanlı İpsilateral Koklear İmplantasyon

Özdek A., Korkmaz H., Bayır Ö., Tulğar M., Özışık A. P., Ülger K. N.

AMAÇ: Tek işiten kulağında akustik nörinom saptanan ve translabirentin yaklaşımla akustik nörinom eksizyonu ve eşzamanlı koklear implantasyon uygulanan olguyu sunmak. Olgunun Özellikleri: Sol kulağında çocukluğundan beri sebebi bilinmeyen bir sensörinöral işitme kaybı olan 57 yaşındaki bayan hasta, sağ kulağında son 3 yıl içinde giderek artan işitme kaybı ile başvurduğunda çekilen temporal kemik MRG’de sağ internal akustik kanalda akustik nörinom saptanmış. Takiplerinde akustik nörinomu progrese olan ve saptandıktan 5 ay sonra işitmesini total olarak kaybeden hastanın yapılan temporal MRG’de akustik nörinomun boyutlarında progresyon saptanması üzerine akustik nörinom eksizyonu ile eşzamanlı koklear implantasyon planlandı. Hastanın preoperatif saf ses odyogramında sağ kulak saf ses ortalaması 105 dB, sol kulak saf ses ortalaması 110 dB olan bilateral çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı mevcuttu. Konuşmayı alma eşiği ve konuşmayı ayırt etme skorları %0 idi. Tedavi ve Prognoz: Translabirentin yaklaşımla sağ internal akustik kanaldaki akustik nörinom tamamen eksize edildi ve akustik sinir korunabildiği için eşzamanlı ipsilateral koklear implantasyon uygulandı. İntraopeartif herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Postoperatif 1. ayda fitting uygulandı, tüm elektrotların impedansları normaldi ve hastanın Ling fark etme testi %100 (6/6), Ling tanıma testi %0 (0/6), MAİS %12,5 (5/40), MTP testi %0 ( 0/24) (kapalı uçlu) İki heceli kelime tanıma testi %0 (0/24) (kapalı uçlu), Türkçe günlük cümle testi; cümle %0, kelime %0 idi. Postoperatif 1. Yılda koklear implantlı işitme eşikleri her frekans için 20 dB idi. 1.yılda Ling fark etme testi %100 (6/6), Ling tanıma testi %66,6 (4/6), MAİS %47,5 (19/40), MTP %70,8 (17/24) (kapalı uçlu), İki heceli kelime tanıma testi %66,6 (16/24) (kapalı uçlu), Türkçe günlük cümle testi; cümle %0, kelime %0 idi. YORUM: Akustik nörinom olgularında eğer koklear sinir korunabiliyorsa eşzamanlı yapılan koklear implantasyondan hastaların fayda görebileceği düşünülmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-048

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale