Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Paranazal Sinüs Mukoseli:Klinik Tecrübelerimiz
 

Paranazal Sinüs Mukoseli:Klinik Tecrübelerimiz

Keskin G., İşeri M., Öztürk M., Topdağ M., Sarı F.

AMAÇ: Paranazal sinüs mukoseli nedeniyle opere edilen hastaların; klinik özellikleri, radyolojik bulguları, tedavi yaklaşımı ve orta ve uzun dönem tedavi sonuçlarını ortaya koymak ve literatürü gözden geçirmek YÖNTEM-GEREÇLER: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda, 2006-2013 yılları arasında sinüs mukoseli tanısıyla opere edilen toplam 18 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, semptomları, radyolojik özellikleri, tedavi yaklaşımı ve post operatif sonuçları kaydedildi. BULGULAR: Toplam 18 hastanın, en küçüğü 4, en büyüğü ise 73 yaşında idi(ortalama yaş 41). Onbir hasta(%61) bayan, 7 hasta(%39) erkek idi. En sık etkilenen sinüs %50 maksiller sinüs (9 hasta), sonrasında sırasıyla %33 oranında fronto-etmoid sinüs (6 hasta)ve %16 sfenoid sinüs(3 hasta) idi. Ana semptom baş ağrısı idi. Onsekiz hastanın tamamına endoskopik yaklaşımla mukosel marsupiyalizasyonu yapıldı ve aynı seansta 1 hastaya osteoplastik flep yaklaşımıyla frontal sinüs eksplorasyonu, 1 hastaya ise cald well-luc operasyonu uygulandı. Sonrasında 1 hastaya (%6) cald well-luc ve 1 (%6) hastaya ise endoskopik yaklaşımla revizyon cerrahi gerekti. SONUÇ: Çevre kemik dokuda erozyon oluşturarak büyüyen ve ekspansil kitlenin basısı sonucu klinik belirtiler oluşturan mukoselin tedavisi cerrahidir ve ciddi komplikasyonlara neden olmadan tedavisi planlanmalıdır

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri S3-055

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale