Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Türk Toplumunda Serum sIgE Seviyelerinin Mevsimsel Değişimi
 

Türk Toplumunda Serum sIgE Seviyelerinin Mevsimsel Değişimi

Dursun E., Çetin B., Sağlam Ö., Karapınar U., Salman N.

AMAÇ:Toplumumuzdaki AR hastalarını daha iyi yönlendirmek, özellikle spesifik immünoterapi yapılacak hastalarda uygun tedavi metodunun seçilmesi amacı ile AR hastalarındaki aeroallerjenlere karşı oluşan serum spesifik IgE (sIgE) seviyelerinin mevsimsel değişimi araştırıldı. YÖNTEM-GEREÇLER:Şubat 2007- Aralık 2008 tarihleri arasında poliklinikte ilk defa AR tanısı konulan yaşları 20-54 arasında değişen 397 yetişkin hastanın tıbbi kayıtlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi ile bu çalışma yapılmıştır. Serum sIgE ölçümleri enzim immunoassy metodu ile Policheck (Biocheck-Germany) yapılmıştır. Testte 20 aeroallejene karşı oluşan sIgE bakılmıştır. BULGULAR:Hastaların yaş ortalaması 37,76 ± 8,7 (minimum 20 - maksimum 54) olarak bulundu. Hastaların 223 (56,2)’ü bayan 174 (43,8)’ ü erkekti. Hastaların en fazla ilkbahar mevsiminde başvurduğu görüldü, yaz, sonbahar ve kış mevsimleri arasında hastaların başvuru sıklığı açısından anlamlı fark bulunmadı (p=0,86). Hastaların en fazla mart ayında (%21,4) müracaat ettiği görüldü. Hastaların % 23,2’ sinde sadece bir alerjene, % 76,8’ i birden fazla alerjene karşı duyarlı olduğu görüldü. Birden fazla alerjene duyarlı bulunan hastalarda alerjen sayısı arttıkça antikor seviyelerinin yükseldiği görüldü (p=0,000, r=0,380). Hastalarda en fazla %61 oranında köpek epiteline karşı sIgE antikor pozitifliği olduğu görüldü. Köpek epiteli dışında tüm antikorlarda sIgE düzeylerinin kış aylarında en düşük olduğu, ilkbahar ve yaz aylarında artışa geçtiği sonbaharda ise en yüksek seviyeye ulaşıp kış aylarında tekrar düştüğü görüldü. SONUÇ:Hastalarımızın çoğunluğunun birden fazla alerjene duyarlı bulunması, sensitizasyon sayısının artması ile tüm sIgE seviyelerinde yükselme görülmektedir. Alerjik hastalarda bir alerjen uyarımı ile immün sistemin patolojik cevabı olarak duyarlı olunan diğer antikorlarında üretilebileceğini düşündürmektedir. Ülkemizde evde köpek sahibi olma oranı düşük olmasına rağmen hastalarımızın çoğunluğunda köpek epiteline karşı sIgE’ nin pozitif olması ve yıl boyu sabit bir antikor seviyesinin olması köpek epitelinin diğer antijenlere göre daha kuvvetli antijenik yapısının olabileceğini düşündürdü.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-056

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale