Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Olfaktör Nöroblastomlardaki Klinik Cerrahi Deneyimimiz
 

Olfaktör Nöroblastomlardaki Klinik Cerrahi Deneyimimiz

Karcı B., Midilli R., Göde S., Turhal G.

AMAÇ:Olfaktör nöroblastom ya da diğer adıyla esthesionöroblastom olfaktör nöroepitelden kaynaklanan, nazal kavitenin olfaktör bölgesinin ve anterior kafa tabanının nadir görülen bir malignitesidir. YÖNTEM-GEREÇLER:Olfaktör nöroblastom nedeniyle 1992-2013 yılları arasında kliniğimizde tanı alıp tedavi gören 6 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. BULGULAR:Hastaların ortalama yaşı 39.67 yıl (15-52), 5 hasta erkek, 1 hasta ise kadındı. 5 hastaya endoskopik kitle eksizyonu uygulanırken bir hastaya kombine endoskopik ve açık cerrahi uygulandı. Hastaların 5’ine postoperatif adjuvan radyoterapi verildi. Ortalama takip süresi 88 ay olarak saptandı. 6 hastada hastalıksız izlem devam etmektedir. SONUÇ:Olfaktör nöroblastomlar son yıllarda endoskopik kafa tabanı cerrahisinin gelişmesiyle daha erken tanı almaktadır. Hastaların takibinde endoskopik muayenin kullanılması bu hastaların nükslerinin erken tanınması açısından değerlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-060

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale