Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kulak Burun Boğaz Acilinde Burun Yabancı Cisimleri
 

Kulak Burun Boğaz Acilinde Burun Yabancı Cisimleri

Güçlü E., İlhan E., Yaman H., Memiş M., Ulucanlı S.

AMAÇ:Burun yabancı cisimleri kulak burun boğaz (KBB) acilinde sık karşılaşılan bir antitedir. Genellikle 0-5 yaş arası çocuklarda görülür ve erken dönmede teşhis ve tedavi yapılır. Tespit edilememesi durumunda kronik sinüzit ve rinolit gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Çalışmamamızın amacı burun yabancı cismi ile acil servise ve kbb polikliğine başvuran hastaların yaş, cinsiyet, yabancı cismin niteliği gibi parametreler üzerinden istatistiksel analiz yapmak ve tedavi şeklini ortaya koymaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:Son 5 yıldır Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi ve KBB polikiliğine başvuran hastalar retrospektif olarak tarandı. Yaş, cinsiyet, yabancı cismin niteliği ve tedavi yöntemi gibi parametreler ortaya koyular istatistiksel analiz yapıldı. BULGULAR:Hastaların %82 si 0-5 yaş arası, %12 si 5-10 yaş arası %6 sı 10 yaş üzerindedir. Hastaların %9,8' ine cerrahi müdahale ve anestezi gerekmiş, %90,2 sine basit müdahale yeterli olmuştur. Hastaların yaklaşık %40 ında organik maddeler (nohut, mısır, fındık, çekirdek ve tohumlar), %60 ında inorganik maddeler (plastik ve cam boncuklar, oyuncaklar, pastel boya, kalem vb.) çıkartılmıştır. SONUÇ:Burun yabancı cisimleri çocukluk çağında sık görülen, genellikle basit tıbbi müdahele ile giderilebiliecek klinik bir durum olup tedavi edilmediğinde kronik sinüzit, halitozis, rinolit ve septal perforasyon gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu yüzden burun akıntısı ve burunda ağrı ile gelen çocuklarda ailenin anamnezi dikkatle dinlenmeli ve tam ve eksiksiz kbb muayenesi yapılmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-059

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale