Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kronik Sinüzit Hastalarında Septum Deviasyonu Ve Konka Büllosa Birlikteliği
 

Kronik Sinüzit Hastalarında Septum Deviasyonu Ve Konka Büllosa Birlikteliği

Kandoğan T., Dalgıç A.

AMAÇ:Burun tıkanıklığı, baş ağrısı, koku almada azalma gibi kronik sinüzit şikayetlerinin nedeni araştırılırken akılda bulundurulması gereken patolojilerden herhalde ilk ikisi septal deviasyon ve konka bülloza olmalıdır. Biz bu çalışmamızda burun tıkanıklığı, baş ağrısı, koku almada azalma gibi kronik sinüzit yakınmaları ile başvuran hastalardaki septal deviasyon ve konka bülloza varlığını/birlikteliğini araştırdık. YÖNTEM-GEREÇLER:Kronik sinüzit bulguları nedeni ile paranazal sinüs bilgisayarlı tomogrofisi çekilen 110 hastanın bilgisayarlı tomografisi retrospektif olarak araştırdık. Tomografiler aksiyel ve koronal planda incelendi. Maksillafasial travma geçirmiş,tümoral kitlesi olan ve daha önceden septum deviasyonu, konka bulloza ve kronik sinüzit nedeni ile opere edilmiş hastalar çalışma dışı bırakıldı. BULGULAR:Kronik sinüzit yakınmaları nedeniyle paranasal sinüs bilgisayarlı tomografisi çekilen olguların 61 tanesinde (%55.4) radyolojik olarak kronik sinüzit bulguları, bunların % 70‘inde septum deviasyonu ve % 72‘sinde konka bulloza saptandı. SONUÇ:Klinik tecrübelerimize göre Septum Deviasyonu ve Konka Büllosa gibi anatomik varyasyonlar kronik sinüzitli hastalarda normalden sık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-061

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale