Burun Taşı (Rhinolithiasis)

Özer S., Atay G., Ergün O., Tahir E.

AMAÇ: Burun taşları(rhinolithiasis) genelde burun içindeki yabancı cisimlerin etrafında sıklıkla Ca, Mg ve PO4 içeren çeşitli tuzların birikmesiyle oluşan kitlelerdir. Literatürde konu ile ilgili izole vaka sunumları olarak az sayıda yayın vardır. Burun taşı olan olgular genelde tek taraflı burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, kötü kokulu burun akıntısı, burun kanaması, koku alamama, yüzde şişlik gibi belirtilerle başvururlar. Bu olgu sunumumuzda burun taşı tanısı alan ve endoskopik tedavi edilen bir vakayı hikayesi, fizik muayene bulguları, görüntülemeleri, endoskopik görüntüleri ve güncel literatür bilgileri eşliğinde tartışacağız. Olgunun özellikleri: Olgu sunumumuzda tartışılan hasta, 1 yıldır devam eden, tedaviye cevapsız tek taraflı burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı nedeniyle merkezimize başvurmuştur. Hikayesi alındıktan sonra dış merkezde çekilen BT görüntüleri incelenmiş ve tek taraflı alt meayı dolduran kemik dansitesindeki kitle görülmüştür. Hastaya detaylı bir fizik muayene ve rijid endoskopi yapılmıştır. Kronik rinosinüzit ve rhinolithiasis tanısı konmuştur. Tedavi ve prognoz: Hastanın burun taşı, endoskopik olarak lokal anestezi altında küçük parçalar halinde çıkarılmış ve hastaya kronik sinüzite yönelik oral antibiyotik, nazal yıkama ve nazal topikal steroid tedavisi verilmiştir. Takibinde, tedavi sonrası kronik sinüzitin düzeldiği, burun taşının ise tekrarlamadığı görülmüştür. Tedavi sağlandıktan sonra burunda başka bir yabancı cisim olmadığı sürece klinik tablonun tekrarlaması beklenmemektedir. YORUM: Çıkarılan burun taşı parçalarına minerolojik analiz uygulanmıştır. Parçaların literatürde de en sık karşımıza çıkan bileşik olan dahlite ve whitlochite yapısında olduğu öğrenilmiştir. Elde edilen veriler burun taşı olgularında tek başına medikal tedavinin yeterli olamayacağını, kronik rinosinüzitin ana odağını oluşturan burun taşının da mutlaka çıkarılması gerektiğini desteklemektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-066

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale