Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Lobüler Kapiller Hemanjioma: Sinonazal Kitlesi Olan 4 Farklı Olgu
 

Lobüler Kapiller Hemanjioma: Sinonazal Kitlesi Olan 4 Farklı Olgu

Meço C., Beton S., Gökcan K., İslamoğlu Y., Başak H., Kantarcıoğlu Ö. E.

AMAÇ: Lobüler kapiller hemanjioma (pyojenik granüloma), cilt veya mukozalardan kaynaklanan benign fibrovasküler bir patolojidir. Mikrotravma ve hormonal faktörler etiyolojide önemli etkenlerdendir. Tedavisi lezyonun total olarak eksize edilmesidir. Bu olgu sunumlarının, az rastlanan bu nedenle, tanıda öncelikli olarak düşünülmeyen sinonazal kitleli hastalarının değerlendirilmesinde yol gösterici olacağı kanaatindeyiz. OLGU: Biz bu olgu sunumlarında kliniğimizde sinonazal bölge yerleşimli lobüller kapiller hemanjiom (LKH) tanısıyla opere edilen 4 hastanın tedavi aşamalarını ve başarılarını inceledik. İlk olguda burun tıkanıklığı nedeni ile yapılan muayenede septumda perforasyona yol açan kitle saptandı. İkinci olgu pediatrik yaş grubunda idi ve epistaksis nedeni ile başvurmuştu. Üçüncü olguda epistaksis ve burun tıkanıklığı nedeni ile yapılan muayenede septumu deviye eden kitle saptandı. Son olguda ise kitle yapılan KBB muayenesi esnasında insidental olarak saptandı. Hastaların tanıları, etiyolojik faktörleri, tedavileri, seçilecek cerrahi yöntem ve tedavi başarıları literatür eşliğinde tartışıldı. Tedavi Prognoz: Tüm hastalara endonazal endoskopik cerrahi yaklaşım uygulanarak 4 hastada da kitlenin tümüyle eksizyonu sağlandı. Takiplerde nüks izlenmedi. YORUM: Lobüler kapiller hemanjiom hastaları erken dönem bulguları farkedilebilir ise tedavisinin daha kolay olduğu görülmektedir. Bu tümörlerin cerrahisinde endonazal endoskopik eksizyon güvenilir ve etkindir. Ancak tümör boyutunun büyük olması bu girişimi gerçekleştirmek için endonazal yaklaşımı güvenle gercekleştirebilecek tecrübeli cerrahlar gerektirmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-069

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale