Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Endoskopik Transnazal Cerrahi İle Tedavi Edilen İki Nazal Gliom Olgusu
 

Endoskopik Transnazal Cerrahi İle Tedavi Edilen İki Nazal Gliom Olgusu

Dursun E., Özgür A., Erdivanlı Ç. Ö., Coşkun Ö. Z., Şehitoğlu İ.

Nazal gliomlar heterotropik glial dokudan oluşan, nadir görülen, kongenital benign orta hat tümörleridir. Görülme sıklığı 20000 ila 40000 doğumda bir olarak rapor edilmiştir. Diğer intranazal tümörlere benzer şekilde burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve burun kanaması gibi semptomları vardır. Tek tedavi seçeneği cerrahi eksizyondur. Fakat cerrahisi çok dikkatli yapılmalıdır. Çünkü tümör nüksü çok sık karşılaşılan bir durumdur. Ayrıca intrakraniyal uzanımı olan vakalarda ölümcül seyredebilen postoperatif menenjit ortaya çıkabilir. Bu yazıda biri dokuz aylık, diğeri ise onüç aylıkken transnazal cerrahi tedavi uygulanan iki nazal gliom vakasının klinik ve tedavi özelliklerinin sunulması amaçlanmıştır. OLGULARIN ÖZELLİKLERİ: İlk olgu onüç aylık erkek bebek idi. Sol nazal kaviteyi dolduran ve nazal vestibülden dışarı çıkan kitle şikayeti ile kliniğimize başvurdu. İkinci olgu ise sağ nazal kaviteyi dolduran kitle ile kliniğimize başvuran dokuz aylık erkek bebek idi. Yapılan fizik muayenede her iki olgunun kitlesi de sert elastik kıvamda ve nazal pasajı tamamen kapatmış idi. Manyetik rezonans görüntülemede her iki olguda da nazal kaviteyi dolduran kistik kitle izlendi. İntrakraniyal bağlantı izlenmedi. TEDAVİ VE PROGNOZ: Olgulara nazal gliom ön tanısı ile genel anestezi altında transnazal endoskopik cerrahi ile total tümör eksizyonu yapıldı. Ameliyat esnasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon izlenmedi. İlk olgu altı aylık, ikinci olgu ise beş aylık takipte olup herhangi bir nüks izlenmedi. YORUM: Özellikle yenidoğan ve bebeklik döneminde nazal kitle ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda nazal gliom unutulmamalıdır. Tedavisi kitlenin total eksizyonudur ve tedavisinde endoskopik transnazal cerrahinin uygulanabileceği kanaatindeyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-067

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale