Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Endoskopik Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisinin Paranazal Sinusler Üzerine Etkisi
 

Endoskopik Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisinin Paranazal Sinusler Üzerine Etkisi

Sarı M., Bağlam T., Şeker A., Topuz F. M., Doğrul R., Ergelen R.

AMAÇ:Endoskopik transsfenoidal hipofizektomi cerrahisi sırasında septumun posterior kısmı kırılarak alınır ve orta konka lateralize edilir. Böylece daha iyi bir görüş elde edilir. Orta konkanın lateralize edilmesi işlemi sırasında etmoid hücrelerin anatomik bütünlüğü bozulmakta ve osteomeatal komplekste anatomik değişiklikler olmaktadır. Bu çalışmada amacımız transsfenoidal hipofizektomi cerrahisi hastalarının cerrahi sonrası nazal pasajın değerlendirmektir. YÖNTEM-GEREÇLER:2011-2013 tarihleri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB ve Baş- Boyun cerrahisi ile Nöroşirurji Anabilim Dalları tarafından transsfenoidal hipofizektomi ameliyatı yapılan hastaların ameliyat öncesi ve ameliyattan altı ay sonra çekilen paranazal bilgisayarlı tomografilerini ve havayolu memnuniyetlerini retrospektif olarak değerlendirdik. BULGULAR:çalışmamıza katılan hastaların 17 si (% 48,5) kadın, 18 i (% 51,5) erkek hastadır. Hastaların yaş ortalaması 49,7 (range: 23-68) idi. Çalışmamıza katılan hastalardan 6 (% 17) sı sinusit atağı geçirme sıklıklarında ciddi derecede azalma olduğunu belirtirken, 11 (% 31,4) hasta orta derecede azalma, 2 (% 0,5) hasta kısmi derecede azalma olduğunu söylemiştir. 1 (% 0,2) hastada ise sinusit geçirme sıklığında artış olduğu görülmüştür. 9 (% 38,8) hasta ameliyat öncesine göre burun tıkanıklığı şikayetlerinde ciddi derecede azalma, 6(% 11,7) si orta derecede azalma, 2(% 0,5)hasta kısmi derecede azalma olduğunu belirtmiştir.18 (% 51,4) hasta ise ameliyat sonrası burun tıkanıklığı şikayetlerinde bir değişiklik olmadığını belirtmiştir. Çalışmaya katılan 6(% 11,7) hasta ameliyat sonrası horlama şikayetlerine ciddi derecede azalma olduğunu belirtirken, 8(% 22,8 hasta orta derecede azalma, 3(%0,8 ) hasta kısmi derecede azalma olduğunu söylemiştir. 1 (% 0,2) hasta ise şikayetlerinde artış olduğunu belirtmiştir. 18(% 51,4) hasta ise horlama şikayetinin olmadığını belirtmiştir. Hastaların yapılan ameliyat sonrası 6. Ay muayenelerinde 5 (% 14,2) hastanın pürülan akıntısının olduğu görüldü. 4 (% 11,4) ünde orta konka ile nazal septum arasında sineşi izlendi. 1 (% 0,2) hastada septum perforasyonu mevcuttu. SONUÇ:Son yıllarda hipofiz kitlelerinde transkraniyal girişimin yüzde skar bırakmak gibi dezavantajları nedeniyle endoskopik transsfenoidal hipofizektomi cerrahisine yönelim bulunmaktadır. Fakat bu yöntemin nazal pasaj üzerindeki etkileri net olarak bilinmemektedir. Yaptığımız çalışma sonucunda etmoid sinüslerde ve osteomeatal kompleksin yapısındaki değişmeye bağlı gelişen bir patolojik değişiklik izlenmedi.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-058

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale