Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Radyofrekans İle Alt Konka Ablasyonunun Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi
 

Radyofrekans İle Alt Konka Ablasyonunun Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi

Ünsal Ö., Coşkun U. B., Korkut Y. A., Özkahraman M., Özkarafakılı A. M.

AMAÇ:Herhangi bir akciğer hastalığı bulunmayan bilateral alt konka hipertrofili olgularda radyafrekans ile konka ablasyonunun solunum fonksiyon testleri üzerine etkisini araştırmak YÖNTEM-GEREÇLER:Bu prospektif çalışmaya bilateral alt konka hipertrofili 19 hasta (5 kadın, 14 erkek) dahil edildi. Tüm hastalar radyofrekans (RF) ile konka ablasyonu öncesi ve 6 hafta sonrası anterior rinoskopi, nazal endoskopi, akustik rinometri, burun tıkanıklığına yönelik vizüel analog skala (VAS) ve solunum fonksiyon testleri ile değerlendirildi. BULGULAR:Postoperatif dönemde akustik rinometrik değerlerden sol minimal kesitsel alan 2 (LMCA2) ( p=.106) dışındaki tüm değerlerde preoperatif döneme göre istatistiksel olarak anlamlı (p<.05) artış saptandı. Buna paralel olarak postoperatif zorlu vital kapasite (FVC) ve 1. saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm (FEV1) değerleri preoperatif döneme göre istatistiksel olarak anlamlı (p <.05) artış gösterirken, postoperatif FEV1/FEVC ve ekspiratuar tepe akımı (PEFR) değerlerinde preoperatif değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı (p >.05) değişim görülmedi.. Postoperatif dönemde sol ve sağ nazal kavite için ayrı ayrı bakılan VAS değerleri preoperatif döneme göre anlamlı (p < 0,05) düşüş gösterdi. SONUÇ:Bilateral alt konka hipertrofisinin RF ile tedavisi nazal hava dinamiklerini düzelterek akciğer fonksiyonlarını olumlu yönde etkilemektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-062

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale