Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Alt Konka Kaynaklı Ekstramedüller Plazmositom Olgusu
 

Alt Konka Kaynaklı Ekstramedüller Plazmositom Olgusu

Keskin G., Topdağ M., Kara A., Topdağ Ö. D.

AMAÇ: Bu yazıda; kliniğimizde tedavi edilen bir olgu eşliğinde çok farklı klinik şikayetlerle karşımıza gelebilecek ekstramedüller plazmositom olgularının özellikle baş boyun bölge tümörlerindeki yeri, tanı, tedavi ve takip özellikleri tartışılması amaçlandı. OLGU: Kliniğimize sol kulakta tıkanıklık ve sol taraflı burun tıkanıklığı şikayeti ile başvuran 53 yaşındaki bayan hastanın sol alt konkasında izlenen kitleye yapılan biyopsi sonucu soliter plazmositom tespit edildi. Yapılan PET BT, kemik iliği biyopsisi, hematolojik ve biyokimyasal tetkikler ile ekstramedüller plazmositom tanısı konuldu. Tedavi ve Prognoz: Hastaya öncelikle Radyoterapi uygulanması planlandı. Radyoterapi sonrası takiplerde kitlede küçülme izlenmemesi ve PET BT deki aktivite artışı nedeniyle hastaya cerrahi tedavi planlandı. Hastaya transnazal endoskopik yaklaşımla pterigopalatin fossadan kitle eksizyonu operasyonu yapıldı. Post operatif takiplerinde nüks kitle izlenmedi. YORUM: Plazma hücre diskrazisi olgularının %2 den az kısmını oluşturan ekstramedüller plazmositomalar (EMP) tüm baş-boyun malignitelerinin % 1 den azını oluştururlar. Hastaların ilk olarak KBB hekimine başvurabildiği bu hastalığın sistemik ve lokal varyasyonlarının bilinmesi ve bunlara yönelik araştırma ve yönlendirmelerin doğru yapılması oldukça önem arzetmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-075

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale