Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Temporal Kemik Karsinomu İle Birlikte İnverted Papillom Zemininde Gelişen İntranazal Karsinom: Olgu Sunumu
 

Temporal Kemik Karsinomu İle Birlikte İnverted Papillom Zemininde Gelişen İntranazal Karsinom: Olgu Sunumu

Apaydın E., Dere H., İkincioğulları A., Yıldırım E., Palalı M., Çetin A. M.

AMAÇ: Temporal kemik malign tümörleri temel olarak temporal kemik içindeki diğer yapılara ve komşu yapılara direkt invazyon ile yayılır ve agresif seyirlidir. Ayrıcı tanıda kronik otitler ile karışabilir. Cerrahi sırasında malignite şüphesi olan olgularda frozen incelemesi için patolojik örnek alınmalı ve cerrahi tedavi patoloji sonucuna göre planlanmalıdır. Burun tümörleri tempoaral fossa yolu ile temporal kemiği tutabilir. Literatürde temporal fossa yolu ile tümörün orta kulak ve kranial yayılımı mevcut iken, temporal kemik karsinomu ile nazal kavite karsinomunun birlikteliğine literatürde rastlanılamamıştır Olgunun özellikleri: Her iki kulakta akıntı, işitme azlığı ve baş dönmesi olan hastanın yapılan otoskopik muayenesinde sağ dış kulak yolunda polipoid lezyon görülmesi nedeniyle timpan membran değerlendirilemedi. Sol timpan membran ise posteroinferiorda 5x5 mm perfore izlendi. Nazal endoskopik muayesinde sağ orta meadan başlayıp, nazal kaviteye ve nazofarenkse uzanan kanamalı, ülserovejetan kitle izlendi. Tedavi-prognoz: Hastanın kulaktan alınan biyopsi sonucu yassı hücreli karsinom ve burundan alınan biyopsi sonucu ise inverted papillom zeminide gelişen yassı hücreli karsinom gelmesi üzerine radyoterapi tedavisi almıştır. YORUM: Kulak akıntısı, kulaktan kan gelmesi, ağrı ve işitme azlığı olan hastalarda kronik otitin yanında maligniteler de unutulmamalıdır. Temporal kemik karsinomları direkt invazyon ile komşu yapılara yayılabilir. Tedavi öncesinde hastaların ayrıntılı baş-boyun muayenesi ve radyolojik incelemeleri yapılmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-073

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale