Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Agger Nazi Hücresi Kökenli Mukosel: Olgu Sunumu
 

Agger Nazi Hücresi Kökenli Mukosel: Olgu Sunumu

Ünal R., Ünal A., Yılmaz F., Boğrul F. M.

GİRİŞ: Paranazal sinüs mukoselleri travma veya bir sinüs ostiumunun spontan tıkanması sonucu oluşan yavaş büyüyen benign lezyonlardır.Mukoseller en sık maksıller sinüsten gelişir daha az sıklıkla diğer paranazal sinuslerden de gelişebilir.Mukoseller genellikle frontal baş ağrısı ağrısı, burun tıkanıklığı, diplopi, proptozis, pitozis gibi göz bulguları ile ortaya çıkan sinus kökenli kitlelerdir. Bu makalemizde nadir bir yerleşim bölgesi olan agger nazi hücresinden kaynaklanıp, orbital semptomlara yol açan mukosel olgusu sunulmuş ve literatür eşliğinde tartışılmıştır. OLGU: On yedi yaşında erkek hasta 2 yıldır olan burun sağ kanadında şişlik şikayetiyle başvurdu.Hikayesine burun tıkanıklığı ve burun kanaması tariflemiyordu.Hastanın muayenesinde sağda medial kantusun superiorunda orta sertlikte dolgunluk mevcuttu.Endoskopik muayenesinde sağda orta konkanın superolateralinde dolgunluk yapan kitle görünümü mevcuttu.Paranazal Sinus BT de nazal kavite anteriosuperiorunda sağda muhtemelen Agger Nazi lokalizasyonundan başlayıp lateralde orbita medial duvarına, superiorda frontal sinus tabanına, posterıor inferiorda etmoid bullaya uzanan yaklaşık 4*3 cm boyutlarında İVKM enjeksiyonu sonrasında belirgin kontrastlanma göstermeyen yumuşak doku dansitesinde lezyon izlendi. GAA Endoskopik Frontal Sinus Marsupilizasyonu yapıldı.Sağ nazal pasajda muhtemel Dev Agger Nasi hücresinin olduğu kabarıklık orta konka ön-üst kısımda bulunuyordu.Kitlesel yapının inferiomedialinden içeri girildi.Kalın kemik cidarı mevcuttu.İçeriden seröz içerikli materyal boşaldı. Dev Agger Nasi hücresi lateralde orbital boşluk ile direk ilişkili idi, arada sadece mukoza kalmıştı.Marsupilizasyon alanı genişletidi.Kılavuz tampon konularak operasyona son verildi. YORUM: Sonuç olarak; mukoseller çok nadir bir yerleşim olan agger nazi hücresinde de saptanmakta olup orbital semptomlara yol açmaktadır. Endoskopik sinüs cerrahi tedavisi sonucunda orbital semptomların gerilediği gözlenmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-074

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale