Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İdyopatik Spontan Beyin Omurilik Sıvısı Rinoresinin Endoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu
 

İdyopatik Spontan Beyin Omurilik Sıvısı Rinoresinin Endoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu

Bülbül T., Alataş N., Övet G., Ata N., Görgülü H. M., Kocacan N. F., Koç E.

AMAÇ: Bu vaka idyopatik spontan BOS rinoreli 31 yaşında bayan hasta sunulmuş, hastanın klinik bulguları, preoperatif değerlendirilmesi ve tedavi prensipleri literatür eşliğinde tartışılmıştır. OLGU: Otuz bir yaşında bayan hasta; 4 aydan beri, sağ burun deliğinden, renksiz suya benzer sıvı gelmesi şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Anamnezinde kafa travması yoktu. Hastada ek sistemik hastalık mevcut değildi. Önceden geçirilmiş cerrahi öyküsü mevcut olmayan hastanın endoskopik muayenesinde bilateral nasal kavite anatomik açıdan olağan olarak değerlendirildi. Sağ orta meatus bölgesinde ethmoidal çatıdan berrak sıvı gelişi izlendi. İntratekal fluroesein verilerek çekilen MR sisternografide sağda posterior ethmoid çatı bölgesinde kontrast kaçağını düşündüren hiperintens alanlar saptandı. TEDAVİ VE PROGNOZ: Hasta BOS rinoresi ön tanısı ile genel anestezi altında operasyona alındı. Sağ kribriform plate medialinde yaklaşık 2 mm lik alanda kemik ve dura defekti izlendi. Aktif BOS akışı gözlendi. Defektin etrafındaki mukoza kaldırılarak desepitelizasyon ve defektin sınırlarının ortaya konması sağlandı.Endoskopik yaklaşım ile BOS rinore onarımı yapıldı. Hasta 2 yıllık takibinde rekürrenssiz izlenmektedir. YORUM: idyopatik spontan BOS rinoresi nadir görülen tanı ve tedavisi travmatik rinorelere göre daha güç olan ve cerrahi sonrası nüks oranlarının yüksek olduğu bir durumdur. Tanıda gecikme olduğu durumlarda menenjit gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-081

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale