Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Orbital Uzanımı Olan Etmoid Sinus Osteomu Olgusu
 

Orbital Uzanımı Olan Etmoid Sinus Osteomu Olgusu

Arıkan O. K., Haytoğlu S., Koyunsever S., Aslan U., Kılıç Ö.

AMAÇ: Osteomlar benign osseos lezyonlardır. Vücutta en sık baş-boyun bölgesinde görülürler. Sinüsler içinde en sık frontal sinüste görülür, nadiren etmoid ve maksiller sinüslerde de saptanabilirler. Rutin sinüs grafisinde % 1 oranında saptanırlar. Paranazal sinüs osteomları sinüs duvarından kaynaklanır ve lümene doğru büyür. Kliniğimize 1 yıl önce sağ gözünde başlayan şişlik ve gözünde kayma şikayetiyle başvuran, bu nadir görülen olguyu sunmayı amaçladık. OLGU: 21 yaşında, 1 yıl önce sağ gözünde başlayan şişlik ve kayma şikayetiyle polikliniğe başvuran bayan hasta. Yapılan muayenede inspeksiyonda sağ göz kapağında şişlik, proptozis, sağ orbitada laterale kayma gözlendi. Endoskopik sağ nazal muayenesinde orta konkanın kitle etkisiyle medialize olduğu ve lateral nazal duvarın nazal kavitenin içine doğru uzanım gösterdiği görüldü. Göz konsultasyonu istendi. Göz dibinin normal, görme keskinliğinin 7/10 olduğu belirlendi. Yapılan BT incelemesinde sağ etmoid sinus lateral duvarında remodelling erozyona neden olan frontal sinuse ve sağ orbita posterioruna uzanan yaklaşık 4x2 cm boyutlarında kalsifiye düzensiz sınırlı kitle (osteom?) tespit edildi. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisiyle öncelikle kitleye ulaşmak için orta konka tutunma yeri korunarak eksize edildi. Daha sonra kitlenin üzerindeki mukoza eleve edilerek kitleye ulaşıldı. Nazal kavitedeki kısmı turlandı. Takiben sağ Lynch insizyonu yapılarak osteomun orbital kavite içindeki kısmına ulaşıldı ve turlanarak eksize edildi. Klinik, histopatolojik ve radyolojik inceleme sonucu olguya osteom tanısı konuldu. Olgu klinik olarak takibe alındı. SONUÇ: Osteom nadiren etmoid sinüste de görülüp, dev boyutlara ulaşıp, orbita uzanımı yaparak, hastada orbital deformasyonlara ve görme şikayetlerine neden olabilmektedir. Paranazal sinüs osteomlarının tedavisi hala üzerinde görüş birliği olmayan bir konudur. Eğer semptomlar mevcut ise cerrahi tedavi yaygın kabul gören tedavi yöntemidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-071

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale