Dev Alt Konka

Acar A., Eryılmaz A., İriz A., Kılınç B. S., Gülten Ö.

AMAÇ; Konkalar, solunan havanın nemlendirilmesi ve ısısının ayarlanmasında önemli görevleri olan anatomik yapılardır. Sempatik ve parasempatik sistem, fizyolojik ihtiyaçlara göre, konka yapısındaki erektil doku içerisindeki kanı azaltıp çoğaltarak,konka boyutunu değiştirirler. Konjesyona bağlı gelişen alt konka büyümesi veya alt konkanın mukoza ve submukozasının kronik hipertrofisi burun tıkanıklığına sebep olmaktadır. Orta konkadaki konjesyonun ise, nadiren nazal obstrüksiyona katkısı olmaktadır.Alt konka hipertrofisi kronik nazal obtrüksiyonun sık rastlanan nedenlerinden birisidir. Alt konka hipertrofisi genellikle septum deviasyonunun kompanzasyonuna, alerjik rinite, vazomotor rinite ya da kronik sinüzite sekonder olarak gelişmektedir. OLGU: Bu makalede dev alt konkası olan 35 yaşındaki bayan hasta sunulmuştur.Burun tıkanıklığı ve sulu vasıfta burun akıntısı şikayeti olan hastanın hipertrofik konkası nazal pasajı tamamen oblitere etmekte ve şikayetleri medikal tedaviye yanıt vermemekteydi.Hastanın endoskopik muayenesinde sağ nazal pasaj alt konka hipertrofisine bağlı olarak oblitere izlenmekteydi.Hastanın çektirilen paranazal sinüs tomografisinde de sağ nazal pasaj tamamen kapalı olarak görülmekteydi. TEDAVİ: Medikal tedavi yanıtsızlığı sonucu hastanın hipertrofik konkasının polipleşmiş kısmı endoskopik olarak eksize edilmiş ardından alt konkaya radyofrekans ablasyon tedavisi uygulanmış ve hava pasajı açılmıştır.Hastanın operasyon sonrası klinik şikayetleri gerilemiştir.Hastanın postoperatif endoskopik muayenesinde ve çektirilen paranazal sinüs tomografisi ile hava pasajının cerrahi sonrası dramatik olarak açıldığı izlenmiştir. SONUÇ: Konka hipertrofilerinde nazal steroidler, nazal dekonjenstanlar ilk basamak tedavide en sık kullanılan ileçlardır. Medikal tedaviye yanıt alınamayan vakalarda alt konkaya steroid veya sklerozan madde enjeksiyonu, koterizasyon, kriyocerrahi, lazer, radyofrekans gibi destrüktif yöntemler veya konkanın parsiyel ya da total eksizyonu gibi cerrahi yöntemler tedavide tercih edilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-077

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale