Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nazal Vestibülden Köken Alan Extranazofarengeal Anjiofibroma; Nadir Bir Olgu Sunumu
 

Nazal Vestibülden Köken Alan Extranazofarengeal Anjiofibroma; Nadir Bir Olgu Sunumu

Yazıcı H., Baygit Y., Sarıkaya Y., Doğan S., Karataş M., Bayraktar C., Gezmiş E.

AMAÇ: Ekstranazofarengeal angiofibromalar oldukça nadir görülen tümörlerdir ve sıklıkla vaka sunumu ve sınırlı seriler şeklinde literatürde yer bulmuştur. En sık ekstranazofarengeal angiofibroma izlenen yerler maksiler sinüs, etmoid hücreler, nazal kavite ve nazal septumdur. Nazal vestibülde tespit edilen extranasofarengeal anjiofibroma olgusu sayısı oldukça sınırlıdır. Bizim yaptığımız literatür taramasına göre daha önce yayınlanmış sadece bir vaka bulunmaktadır. Histopatolojik inceleme extranazofarengeal anjiofibromu diğer vasküler tümörlerden ayırmak için oldukça dikkatli yapılmalıdır. Ayırıcı tanıda lobuler kapiller hemanjioma, sinonazal tip hemangioperisitoma akılda tutulmalıdır. Olgunun özellikleri: Burun tıkanıklığı şikayeti ile kbb polikliniğine başvuran, 69 yaşındaki bayan hastanın yapılan fizik muayensinde nazal vestibülden köken aln düzgün sınırlı lezyon tespit edildi. Tedavi ve prognoz: nazal vestibüldeki kitleye total eksizyon yapıldı. Operasyon sırasında kanama izlenmedi.Hastanın yapılan histopatolojik incelemesi sonucu kitlenin angiofibroma olduğu tespit edildi. YORUM: Bu olgu sunumu ile nazal vestibülde tespit ettiğimiz anjiofibroma vakasını sunarak ender rastlanan bu kitlelerin nazal kitlelerin ayırıcı tanısında dikkate alınması gerektiğini vurgulamaya ve yaptığımı literatür taramasını çalıştık.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-086

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale