Nazal Septal Anjiyofibrom

Deveci İ., Karataş C., Oyan S. M., Deveci S. H., Kınal E. M.

AMAÇ: Bu bildirinin amacı nazal kavitedeki kitlelere yaklaşımda dikkatsiz temas ile çok ciddi kanamalara sebep olabilen bir tümör olan anjiyofibroma dikkat çekmektir. Nazofaringeal anjiyofibrom, adolesan erkeklerde görülen ve aşırı kanama riski taşıyan, lokal agresif büyüyen, benign vasküler bir tümördür. Ekstranazofaringeal anjiyofibrom daha nadir görülür. Patolojik açıdan nazofaringeal anjiyofibrom ile benzerlik göstermekle birlikte klinik prezentasyon açısından ikisi arasında birçok farklılık vardır. Ekstranazofaringeal anjiyofibromun en sık kaynaklandığı bölge maksiller sinüstür. Nazal septumdan kaynaklandığı vakalar ise çok daha nadir olmak üzere literatürde bildirilmiştir. Biz bu olguda anterior nazal septumdan kaynaklanan ekstranazofaringeal anjiyofibromlu bir yetişkin erkek hastayı sunuyoruz. OLGUNUN ÖZELLİKLERİ: 30 yaşında bir erkek hasta 2 aydır sağ burun deliğinde kitle ve aralıklı burun kanaması şeklinde ifade ettiği şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Obstrüktif şikayetleri yoktu. Herhangi bir ek hastalığı olmayan hastanın 5 paket/yıl sigara kullanım öyküsü mevcuttu. Anterior rinoskopide sağ nazal pasajda, nazal pasajı %80 oranında tıkayan mor-kırmızı renkli, elipsoid şekilli, yüzeyi girintili çıkıntılı ve ülsere görünümlü kitle gözlendi. Hemoraji görülmedi. Kitle nazal kavitenin lateral duvarlarından ve tabanından bağımsız olmakla birlikte, küçük bir sapla nazal septumun anteroinferior bölümüne tutunmakta idi. Yapılan fleksibl fiberoptik nazofaringoskopide nazofarinksin doğal olduğu görüldü. Kitlenin total eksizyonu planlandı. TEDAVİ VE PROGNOZ: Operasyon sırasında lidokain ve epinefrin karışımını içeren lokal anestetik madde cerrahi alana uygulandı. Kırmızı-mor görünümlü kitle, bir nazal spekulum kullanılarak görünür hale getirildi. Kitle nazal septumun sadece anteroinferior bölümüne tutunmakta idi. Nazal septuma tutunma bölgesinde alttaki perikondrium eleve edilerek kitle en blok çıkartıldı. Sağ nazal pasaja bir merosel tampon yerleştirilerek işlem sonlandırıldı. İntraoperatif kanama minimal düzeyde gerçekleşti. 5x2cm boyutlarındaki biyopsi matertali patolojik incelemeye gönderildi. Nazal pasajdaki tampon 48 saat sonra alındı. Sağ nazal pasaj tümüyle açık olarak izlendi ve herhangi bir hemoraji ya da infeksiyon bulgusuna rastlanmadı. Yapılan patolojik incelemenin sonucu "anjiyofibrom" olarak raporlandı. 3 aylık takipte hastada ek semptom görülmedi. YORUM: Rekürren epistaksis ve progresif tek taraflı nazal obstrüksiyon yapan burun içi kitle ile başvuran hastalarda anjiyofibrom mutlaka hatırlanmalı ve nazal septumun ekstranazofaringeal anjiyofibromun çok nadir bir yerleşim yeri olduğu bilinmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-085

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale