Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Maksiller Sinüste Ektopik Diş: İki Olgu Sunumu
 

Maksiller Sinüste Ektopik Diş: İki Olgu Sunumu

Bülbül T., Alataş N., Övet G., Ata N., Görgülü H. M., Koç E., Güzelkara F.

AMAÇ: Bu olgu sunumunda maksiller sinüs içerisinde ektopik diş saptanan biri semptomatik diğeri asemptomatik iki hastanın literatür eşliğindesunulması amaçlandı. Olgu 1: Yetmiş yaşında erkek hasta kliniğimize burun tıkanıklığı şikayetiyle başvurdu. Yapılan KBB fizik muayenesinde anterior rinoskopik bakı ile sağ nasal kavitde seropürülan akıntı gözlendi. Yapılan endoskopik muayenede sağ orta mea bölgesinde ödem ve pürülan akıntı izlendi. Hastanın paranasal BT incelemesinde koronal planda sağ maksiler sinüs içerisinde 1 cm çapında diğer dişlerle eşit kontrastlanma gösteren kalsifik lezyon izlend Olgu 2:Kırk yaşında bayan hasta kliniğimize baş ağrısı burun tıkanıklığı şikayetiyle başvurdu. Yapılan KBB fizik muayenesinde anterior rinoskopik bakı ile sağ nasal kavitde alt konkanın ödemli olduğu ve orta meadan gelen pürülan akıntı varlığı gözlen. Yapılan endoskopik muayenede sol orta mea bölgesinde ödem ve pürülan akıntı izlendi. Hastanın paranasal BT incelemesinde koronal planda sol maksiler sinüs içerisinde 1 cm çapında diğer dişlerle eşit kontrastlanma gösteren kalsifik lezyon izlendi. TEDAVİ VE PROGNOZ:Her iki hastaya ektopik diş ön tanısıyla endoskopik sinüs cerrahisi önerildi. Birinci olgunun cerrahi tedaviyi kabul etmemesi üzerine sinüzit için medikal tedavi düzenlendi.İkinci olguda maksiller sinüsteki diş endoskopik sinüs cerrahisi ile çıkarıldı. Postaoperatif takiplerinde hastada semptomatik düzelme gözlendi. YORUM: Ektopik diş nadir görülen genelde asemptomatik olarak seyreden ve tesadüfi tanı alan fakat lokalizasyonuna göre çeşitli semptomlar gösterebilen bir durumdur. Semptomatik olgularda endoskopik cerrahi başarısı yüksektir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-083

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale